Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

maandag 10 december 2007

Bank van het Zuiden tegenhanger IMF

Afgelopen zondag is het er dan toch van gekomen. Er is overeenstemming bereikt over de bank van het zuiden.
Nog niet alle details zijn binnen, maar worden de eerstvolgende 60 dagen bekendgemaakt. Op zich ben ik er geen tegenstander van. Ik zie het als een gezonde concurrentie met het IMF. Maar we zullen zien wat ze gaan doen en wat ze als statuten uitbrengen.


Latijns-Amerika zet de zaken op scherp door de oprichting van de nieuwe Bank van het Zuiden. De bank moet tegenwicht bieden aan de Wereldbank, de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank en met name het Internationale Monetaire Fonds.

In 2006 nam de Venezolaanse president Hugo Chávez het initiatief voor de oprichting van de nieuwe Bank van het Zuiden (Banco del Sur). Hij wilde een bank op de rails zetten die tegenwicht kon bieden aan grote instellingen die vanouds vanuit het rijke Noorden opereren. Zeven landen hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief, waarbij ze de belofte zijn aangegaan dat de Bank van het Zuiden in twee maanden tijd van de grond moet komen. Alle ondertekenaars hebben een president van linkse signatuur, met uitzondering van de leider van Paraguay, Nicanor Duarte.

De Bank van het Zuiden wil economische en sociale ontwikkeling financieren van de landen die deel uitmaken van de Zuid-Amerikaanse Unie (UNASUR). De hoofdzetel is gevestigd in Caracas (Venezuela). Het beginkapitaal van de bank van het Zuiden bedraagt 7 miljard dollar (4,8 miljard euro).

Professor Louk de la Rive Box, rector aan het toonaangevende wetenschappelijke bureau Institute for social studies (ISS) in Den Haag vertelde aan de Wereldomroep over de rol die de nieuwe bank wil gaan spelen.

"De Bank van het Zuiden heeft als belangrijkste doel het steunen van grootschalige projecten door middel van leningen. Het gaat dan om projecten zoals een 8000-kilometer lange gaspijpleiding van Venezuela naar Argentinië. Maar het zou ook andere functies van financiële instituten zoals de Wereldbank en het IMF kunnen overnemen."

In de eerste fase van het bestaan van de bank zal zij geen leningen geven aan landen buiten de regio. Maar in de naam van de bank is niet voor niets het woord Zuiden opgenomen. En dat staat niet alleen voor Zuid-Amerika. Het geeft aan dat de nieuwe bank ambities heeft die verder strekken.

13153141.jpg
President Hugo Chávez van Venezuela
Neo-liberaal
In de eerste plaats wil de nieuwe bank de rol van vervanger op zich nemen voor het IMF, omdat het Fonds niet erg populair is in Latijns-Amerika.

"Dat komt omdat het IMF altijd neoliberale voorwaarden koppelde aan het verstrekken van leningen. Zo moesten de landen die een lening kregen hun markt openstellen voor producten uit andere landen en de overheidsuitgaven moesten naar beneden geschroefd worden. En dat waren nu net zaken waar een aantal Amerikaanse landen niets voor voelde."

Gelijke rechten voor alle deelnemende landen
Argentinië heeft alle recht van spreken als het over het IMF gaat: het land volgde alle voorwaarden op waar het aan moest voldoen. Maar dit alles deed het land geen goed, zegt professor De la Rive Box. De Bank van het Zuiden zal daarentegen toestaan dat overheden aan grote projecten blijven deelnemen die door de Bank worden gefinancierd, en zij zal niet eisen dat landen hun markten open gooien.

Veel mensen in Latijns-Amerika vrezen dat de oude ideologie plaats zal maken voor een nieuwe, waarbij de bank nieuwe socialistische voorwaarden zal opleggen de landen die geld nodig hebben. De kans dat dit gebeurt is echter niet zo groot. Hoewel de oprichting van de bank in gang is gezet door de linkse president van Venezuela Chávez, heeft hij geen zeggenschap over de bank. Alle deelnemende landen hebben gelijke rechten als het op stemmen aankomt. De omvang van de deelnemende landen speelt daarbij geen rol.

13413717.jpg
De la Rive Box
Brazilië
Daar komt nog een geruststellende factor bij volgens Louk de la Rive Box.

"De idee achter de bank reikt verder dan Hugo Chávez. Anders had Brazilië nooit ondertekend. Brazilië vormt de grootste machtsfactor binnen het geheel. Het heeft een eigen ontwikkelingsbank die met gemak in staat is om dit soort gigantische projecten zelf te financieren. Brazilië heeft er dan ook lang over nagedacht of het wel deel moest nemen in deze bank."

"Het feit dat Brazilië meedoet, geeft aan dat de grootste macht in Zuid-Amerika ook geïnteresseerd is in dit soort Zuid-Amerikaanse projecten. En dit betekent dat het een interessante onderneming kan worden."

Dat sluit aan bij de woorden van de Braziliaanse president Lula da Silva: hij zegt dat de oprichting van de bank van doorslaggevend belang is voor de integratie van Zuid-Amerika.

Belofte
De landen die de nieuwe bank hebben opgericht, zullen de komende 60 dagen in detail uit moeten werken hoe de bank gaat opereren. Als kredietverschaffer zal de Bank van het Zuiden discipline moeten opleggen aan landen die falen bij het terugbetalen van leningen. De Europese Unie weet uit ervaring hoe lastig het is om lidstaten een bestedingslimiet op te leggen; landen als Frankrijk en Duitsland hebben het budget overschreden, zelfs nadat de EU hen beperkingen had opgelegd.

De la Rive Box: "Een relatief kleine bank zoals deze, met slechts zeven miljard Amerikaanse dollar als kapitaal, zou wel eens in serieuze problemen kunnen komen als een van de deelnemers, bijvoorbeeld Brazilië, verzuimt terug te betalen."

Er is ruimte voor twijfel. Maar De la Rive Box meent toch dat de Bank van het Zuiden perspectieven biedt. Vooral voor de kleinere landen in de regio, zoals Bolivia en Ecuador, die immers even zeggenschap hebben als de grote landen. Maar het valt nog te bezien hoeveel betekenis de nieuwe bank krijgt voor de grotere landen.


BANCO DEL SUR DEELNEMERS

De presidenten:
Nestor Kirchner van Argentinië
Hugo Chávez van Venezuela
Lula da Silva van Brazilië
Nicandor Duarte van Paraguay
Rafael Correa van Ecuador
Evo Morales van Bolivia
(president Tabare Vasquez van Uruguay was niet aanwezig)
Trefwoorden: bank van het zuiden, hugo chavez, imf, latijns-amerika, louk de la rive box,


Bron Wereldomroep

Groet
Alpha

Blogarchief