Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

vrijdag 25 april 2008

Manuel Caballero, Chavez vertrekt alleen onder geweld

Het gebeurd niet vaak dat ik artikelen aanhaal van mensen die enorm links zijn.
Maar dit artikel vond ik interessant genoeg om aan te halen, het is een vraaggesprek van de krant met Caballero. Heb dit vertaald van Lanacion het is lang, maar denk dat het meer dan de moeite waard is. Het geeft ook een idee hoe communisten over Chavez denken en niet zo maar eentje!!

De Venezolaan Manuel Caballero is een gerespecteerd en geprezen historicus, schrijver van meer dan 50 boeken. Geboren in 1931, Manuel Caballero studeerde geschiedenis aan de Universidad Central de Venezuela en behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van Londen. Hij was docent aan de universiteiten van Oxford, Harvard en de Sorbonne. Zijn proefschrift over de Communistische Internationale en de Latijns-Amerikaanse Revolutie werd de eerste, Venezolaanse, gepubliceerd door de universiteit van Cambridge, in de 450 jaar van zijn redactie.
National Journalism Award (1979), Premio Nacional de Historia (1994) en Simón Bolívar Tweejaarlijkse Prijs (2001)
Manuel Caballero zat overigens 18 jaar in de communistische partij, was een gevangene van de dictatuur en oprichter en lid van movimiento al Socialismo totdat de partij besloot Chavez te ondersteunen. Caballero gaat prat op het feit dat hij nooit voor een regering heeft gewerkt. En dat geeft volgens hem ook het recht om open te spreken over welke regering dan ook.

-- Is er een socialistische regering in Venezuela?

-- Deze regering is niet socialistisch zowel de feiten, noch in haar aanpak. Hugo Chávez is geen communist of socialist, noch moslim, zo als hij ooit zei. Maar hij is dit allemaal in een keer als dit hem kan garanderen voor een leven lang verblijf aan de macht. Chavez is chavista en dat hij dol is op Fidel Castro zijn niet op de dingen die Fidel heeft of niet doet in Cuba, maar op het feit dat fidel een halve eeuw aan de macht is.

-- Waarom beweert U dat Chavez niet socialistisch is?

-- Ik ben geneigd te reageren door te zeggen dat ik verwijs naar het bewijsmateriaal. Maar ik zal vriendelijk zijn. Het probleem met het woord 'socialisme' is de mythische en emotionele belasting dat het met zich meebrengt. Het woord socialisme werd benoemd in zeer verschillende doctrines en politieke praktijken. Socialist Stalin was, net als Hitler nationaal-socialist en er was socialist Pol Pot en aan de andere kant, Willy Brandt. Het beleid van Chavez is in de praktijk het fascisme van Mussolini en zijn Latijns-Amerikaanse versie die van Peron, met dit verschil dat Peron werd gesteund door de georganiseerde arbeidersklasse, terwijl de fundamentele basis van de ondersteuning van Chavez de marginaal klasse is.

-- Heeft U nog andere gelijkenissen tussen Chavez en Peron?

-- Als Peron, en misschien zelfs meer, Chavez is de grootste demagoog in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Er is een sympathie betuiging geweest van Chavez aan Peron. Toen hij in een volle verkiezingscampagne een groep Argentijnen nationaliseerde, eindigde zijn toespraak met de woorden "Viva generaal Peron!" In de Paseo Vargas heeft hij een standbeeld van Evita naast het "Che" Guevara staan. Een andere grote gelijkenis is het gebruik van de democratische mechanismen voor de bestrijding van de democratie.

-- Is dat de reden waarom Chavez veel sympathie geniet in Argentinië?

-- Ik zou niet zeggen dat het Argentijnse volk Chavez ondersteund, maar wel de Argentijnse regering. Helaas, we leven in een wereld waar de christelijke naastenliefde heeft gezegevierd voor duizenden jaren en de waardering voor het goede doel manifesteert zich op vele mensen die de voorkeur geven te ontvangen, in plaats van werken. Er is sprake van 800.000 dollar wat echt niet weinig is en de ontvanger zal best wel dankbaar zijn en dit tonen.

-- Wat zijn de grootste troeven van de huidige regering?

Ik zie drie dingen van de regering Hugo Chávez. Ten eerste, het heeft me geleerd dat de politieke partijen, net als individuen, in staat zijn om zelfmoord te plegen. Ten tweede, het heeft bewezen dat de mensen het verkeerd kunnen hebben. En ten derde is het bewijs van hoe het leger niet in staat zijn dit te regelen. Het is niet de eerste regering die deze dingen aantoont, maar wel de eerste die een combinatie van alle drie tegelijk laat zien.

-- Is het mogelijk om de Bolivariaanse revolutie naar de rest van Latijns-Amerika te exporteren?

-- Dat is Lenin niet gelukt, die met een speciale organisatie wilde zorgen voor de uitvoer van de revolutie en ondersteund met een natie van tweehonderd miljoen mensen, Mao is er niet in geslaagd, met meer dan een miljard Chinezen als enthousiaste supporters, noch Fidel heeft dit bereikt, ondanks alles wat er was om gebruik te maken van zijn romantische imago van de guerrilla-leider. Denk je dat dit zou lukken met een dergelijk karakter van een politiek en ideologisch inconsistente Chavez?

-- Lezend over het land, ben ik verbaasd over de versies die haaks op dezelfde handeling staan. Hoe kunnen wij vandaag in Venezuela de waarheid te weten komen?

-- Een van de meest verderfelijke zaken die verschuldigd zijn aan deze regering is een absolute tweedeling van de samenleving, alsof deze nog nooit had bestaan in ons land. De sociale haat is berucht, evenals de territoriale opdeling van de feiten en geweten. Hier en nu, je hebt gelijk, want jij bent mijn vriend, je hebt gelijk of niet, want jij bent mijn vijand, in plaats je bent mijn vriend, want je hebt gelijk. Dit alles maakt het erg moeilijk om te weten waar de waarheid is.

Maar soms kan je de mythen ongedaan maken door het bestuderen van de officiële speeches. Op een gegeven moment, de president zei dat hij van plan was om een campagne te starten voor de uitroeiing van het analfabetisme, en dat het jammer was dat 10% van de volwassenen niet kon lezen of schrijven. Deze ene zin bevat een tegenstrijdigheid: alsof dit de enige regering was die gehandeld heeft tegen de ongeletterdheid, hoe kan het dan dat 90% van de bevolking geletterd is! Bij een andere gelegenheid zei hij: "Ik heb nooit de FARC gesteund of zal steun verlenen aan de FARC. Als ik de FARC steun, dan is het Venezolaanse volk toegestaan om mij weg te sturen.

-- Waarom werd Venezuela betrokken in het recente conflict, Colombia-Ecuador?

-- De inmenging van de Venezolaanse regering heeft slechts twee verklaringen: de eerste is de alliantie tussen de Colombiaanse bandieten van de FARC en de Venezolaanse regering. De tweede is de zoektocht naar een externe vijand die het mogelijk maakt Chavez, aan de ene kant, opnieuw een maagdelijkheid uit te stralen in termen van populariteit om in een toespraak ultranationalist te zijn en aan de andere kant, het Venezolaanse leger achter zich te krijgen.

-- Kan het offensief, uitgelegd door de Venezolaanse regering, als een poging beschouwd worden om te voorkomen dat de Amerikaanse bemoeienissen blijven in Latijns-Amerika?

-- In tegenstelling tot wat de chavista propaganda ons wil laten geloven, is dat de Venezolaanse inmenging in het conflict kan leiden tot een meer open en actieve bemoeienis van de VS. Er zijn geen nationale belangen van Venezolaan bemoeit met deze zaak, maar wel het persoonlijk belang van Chavez van provoceren, een interventie die ertoe zou kunnen leiden dat hij altijd aan de macht kan blijven met dezelfde smoes die Fidel gebruikt.

-- Bent u van mening dat ten aanzien van Venezuela een oplossing van de crisis is de definitieve grens?

-- Noch deze crisis, noch enige andere soortgelijke dat in de toekomst komt, zal een echte en definitieve oplossing zijn, als Chavez aan de macht blijft. Het beleid blijft gericht op de exploitatie van het nationalisme en de militarisering van de Venezolaanse samenleving.

-- Heeft Chavez de situatie verbeterd van de gemarginaliseerde klassen?

-- Ja, het is onmiskenbaar. Maar dat zijn de sociale sectoren, die hun voorkeur uiten en het geschenk aanvaarden. Door hun status, denken ze niet aan wat er kan gebeuren volgende week, omdat hun grootste probleem is wat ze vanavond zullen eten.
Chavez heeft de gave om een beleid te voeren, met name ter gelegenheid van de verkiezingen. Maar het goede doel dat duurt de duur van de aalmoes. Tien jaar geleden dat Chavez aan de macht kwam, en sommige mensen beginnen te zeggen dat ze liever een salaris willen dan een aalmoes te blijven ontvangen iedere maand. Het is een kwestie van waardigheid.

-- Denkt U dat de Bolivariaanse revolutie iets positiefs zou kunnen hebben in de zin dat het de wens wekt van de middenklasse om deel te nemen aan de politiek?

-- Ik denk dat de enige erfenis van de Bolivariaanse revolutie is, de onafhankelijkheid van Venezuela, maar ik vermoed dat je niet vraagt naar onze revolutie voor onafhankelijkheid.
Het is dat dit niet kan worden genoemd een "revolutie", of "Bolivariaanse"! Dat "Bolivariaanse" is een soevereine domheid. Bolivar was niet eens een democraat: was een aristocraat van de achttiende eeuw, een zoon van de illustraties. Dus het "Bolivariaanse socialisme" is bijna een oxymoron, net als het zeggen van "witte zwartheid."

-- En "revolutie"?

-- Maar Chavez heeft niet genationaliseerd een pulpería (een wijnmakerij) in de vlakte! De basis industrieën waren al genationaliseerd, en zonder bloed.

-- Zijn er politieke gevangenen in Venezuela?

-- Natuurlijk! Een voorbeeld: er zijn drie commissarissen van de Metropolitan Police voor drie jaar zitten ze nu gevangen, ze kunnen nog niet berechten worden, omdat ze niet weten hoe ze dit moeten doen. En de onpartijdigheid van de rechters Ik geef een voorbeeld: vorig jaar, tijdens de openingsceremonie van het gerechtelijk jaar, alle rechters begonnen te schreeuwen "Uh, Ah, Chavez no se va!" Dat was een van de slogans van de campagne van Chavez. Watvoor soort onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is dat?

-- Rekening houdend met dat verzet tegen Chavez van het uiterste links naar extreem-rechts, wat is de kans op succes, denkend aan de regionale verkiezingen in november?

-- De oppositie heeft op zich veel fouten gemaakt. Misschien wel de meest ernstige was het laten doorgaan met radicale groepen en de belofte dat hij zou kunnen omvallen. Net nu de oppositie aan het leren is dat dit niet de manier is om van Chavez af te komen. Leon Blum heeft gezegd dat de politiek een spel is waarin niet altijd de juiste dingen zich uitbetalen, maar waar wel alle fouten dubbel worden betaald . Wij zijn nu aan het betalen met de fout in de verkiezing van Chavez. De ergste plaag die kan dalen tot een volk is dat er een militaire regering komt. Ik weet het niet te zeggen tot wanneer we moeten betalen, want ik ben ervan overtuigd dat Chavez niet de macht opgeeft, als het niet door geweld/kracht gebeurd, maar dat betekent niet per se door een militaire staatsgreep. We moeten "het idee" accepteren dat de strijd tegen hem moeilijk is en lang. De onvergeeflijke fout die we gemaakt hebben is diep en wanneer dit moment voorbij is
zullen we een land in puin vinden en niet alleen dat, het is ook niet meer regeerbaar.


Groet
Alpha

Ps. Gracias a Bruni por enviarme este artículo