Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

vrijdag 1 augustus 2008

De eerste dag met minder macht voor Chavez + Upadate met stiekem nog even 26 nieuwe wetten

Vandaag is het de eerste dag dat Chavez het moet doen zonder speciale zeggenschap of supermacht. Eindelijk is er een stukje democratie terug in Venezuela.
In 2006 na de overwinning en herkozen als president kreeg hij speciale bevoegdheden voor 18 maanden lang. Ook wel genoemd regeren per decreet!
We hebben het geweten hier in Venezuela en met als één van de dieptepunten al de veranderingen in de grondwet. Gelukkig heeft hij het niet voor elkaar kunnen krijgen om zijn veranderingen op 2 december 2007 met een reform met tig wetten in één keer voor elkaar te krijgen. Voor het eerst in zijn leven verloor Chavez een stemronde na gekozen te zijn in 1998.

Een ander dieptepunt is dat de soldaat Chavez zijn nationale leger kon opzetten geheel ten faveure voor hemzelf. Een onconstitutioneel gebeuren. En een schande voor de democratie.

Het is niet de eerste keer dat Chavez extra macht kreeg het is al eerder gebeurd. In 1999 tekende hij een decreet en tijdens dat decreet veranderde hij 3 wetten. In 2000 50 wetten in 2001 51 wetten en in de laatste periode 2007 -2008 18 maanden lang 40 wetten. Er stonden bij het constitutionele reform bij winst voor Chavez nog meer wetten op het program. In totaal met zijn verloren reform mee praten we over zo'n 200 wetten!!! Het reform had er 39 met aanvullingen kwam dit op ruim 60 veranderingen.

Andere voorbeelden van zijn regeren per decreet is de nationalisering van de Energie sector, Telefoon sector, Staal, Cement, melkfabrieken etc.. etc.. en op de valreep een bank.

Vanaf nu kan Chavez niet zomaar er iets door-heen-jagen, er komt dus meer democratie.
Laten we hopen dat er meer democratie komt. Tot november is nog steeds alles van hem. als chavez met een verandering komt dan komt zijn vriendin Flores van het NA in actie en wordt het gewoon goedgekeurd. Met een verlies in november voor Chavez en de verkiezingen in 2009 voor het NA gaat alles veranderen. Momenteel heeft hij nog steeds te veel macht.

Update

Chavez heeft nog even heel stilletjes 26 nieuwe wetten er doorgejast op afgelopen vrijdag, door middel van zijn decreet.
Niemand weet nog wat dit inhoud of de tekst van deze nieuwe wetten.


Voor de goede orde hier de wetten die veranderd zijn:

Número 38.983. Caracas, jueves 31 de julio de 2008. AÑO CXXXV - MES X

Presidencia de la República

Decreto N° 5.999, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.069, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Transporte Ferroviario Nacional.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.071, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.072, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.092, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.- Véase N° 5.889 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.126, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que los Espacios Acuáticos.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.128, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Fondo Social, para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.129, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.130, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.214, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela Bandes.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.215, con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Demás Unidades de Producción Social.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.216, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Supresión y Liquidación del Fondo de Crédito Industrial FONCREI.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.217, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto Nº 6.218, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la Vivienda.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.219, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Crédito para el Sector Agrario.- Véase N° 5.890 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.220, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.233, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.239, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.240, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.241, con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Banco Agrícola de Venezuela.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.243, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.265, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Simplificación de Trámites Administrativos.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.266, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.- Véase N° 5.891 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.267, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda INAVI.- Véase N° 5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.- Véase N° 5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Decreto N° 6.287, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras.- Véase N° 5.892 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha.

Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas

Seniat

Providencia mediante la cual se establece un Régimen sobre el Cumplimiento Voluntario para el Pago de Impuesto Sobre la Renta de Personas Naturales que Trabajan bajo relación de Dependencia, para el Ejercicio Fiscal 2007.

Providencia mediante la cual se corrige por error material la Resolución N° SNAT-2008-0136 de fecha 07 de febrero de 2008, en los términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Providencia Administrativa sobre la Modificación del Calendario de Sujetos Pasivos Especiales y Agentes de Retención para aquellas obligaciones que deben cumplirse a partir del mes de agosto del año 2008.

Ministerio del Poder Popular para la Defensa

Resoluciones mediante las cuales se nombran a los ciudadanos que en ellas se señalan, en los cargos que en ellas se indican.

Resolución por la cual se declara en comisión a orden del Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, al ciudadano Coronel Guardia Nacional Paúl Alvarado Bethencourt, para cumplir funciones como Oficial de enlace, entre la Fuerza Armada Nacional y Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima PDVSA.

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° DG-006868 de fecha 23 de junio de 2008, en los términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Resolución mediante la cual se modifica la Resolución N° DG-006862 de fecha 23 de junio de 2008, en los términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Resolución por la cual se cambia de categoría al ciudadano Sargento Primero Armada Jimi Alí Zerpa Araque, a Sub Oficial Profesional de Carrera en el Grado de Maestre de Segunda, bajo la clasificación A Dedicación Exclusiva.

Resolución por la cual se asimila al Grado de Maestre de Segunda, bajo la clasificación de A Dedicación Exclusiva, con antigüedad del 05 de julio de 2007, al Sargento Primero Armada Franco Antonio Rodríguez González.

Resolución por la cual se Crean y activan nueve 09 Agrupamientos de Reserva, en las jurisdicciones que en ella se mencionan.

Resolución mediante la cual se corrige por error material, la Resolución N° DG-006171 de fecha 11 de abril de 2008, en les términos que en ella se indica.- Se reimprime por error material del ente emisor.

Resolución mediante la cual se designan a los Oficiales de los Componentes que en ella se mencionan, para integrar la Junta Técnica para el Estudio, Evaluación y Recomendación de los Reglamentos Orgánicos que establezcan la Organización y Funcionamiento del Subsistema Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional, en los términos que en ella se indica.

Resoluciones por las cuales se someten a Consejo de Investigación, a los ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución por la cual se declara en Comisión de Servicio a orden del Ministerio del Peder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática a los ciudadanos que en ella se indican.

Resoluciones por las cuales se pasa a la Situación de Retiro, a los ciudadanos que en ellas se especifican.

Resolución por la cual se delega en el ciudadano Coronel Ejército Evelio Ramón Vásquez Sánchez, la facultad para firmar los actos y documentos que en ella se especifican.

Resolución por la cual se le asigna el nombre de III Promoción Capitán de Navío Nicolás Jolly, a la promoción de Guardiamarina que egresarán de la Escuela Naval de Venezuela Almirante Sebastián Fancisco de Miranda Rodríguez.

Resolución por la cual se autoriza al Maestro Técnico de Tercera Guardia Nacional Ricardo Alberto González Arias, para manejar administrativamente los fondos Gastos Técnicos de la Agregaduría que en ella se menciona.

Ministerios del Poder Popular para la Educación Superior, para la Educación y para las Telecomunicaciones e Informática y Servicios Postales

Resolución Conjunta por la cual se constituye un Comité Interministerial, presidido por los ciudadanos que en ella se indican.

Ministerio del Poder Popular para la Participación y Protección Social

Resoluciones por las cuales se otorga la Jubilación Especial, a los ciudadanos que en ellas se señalan.

Resolución por la cual se designa como Director General de Garantía y Protección Social, al ciudadano Ernesto Javier Luna González.

Resolución por la cual se designa como Directora General de Planes Sociales Estratégicos, a la ciudadana Luisa Iramar Rodríguez Rivas.

Tribunal Supremo de Justicia

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en los términos que en ella se indica.

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, en los términos que en ella se indica.

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en los términos que en ella se indica.

Decisión por la cual se declara la Constitucionalidad del Carácter Orgánico del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, en los términos que en ella se indica.

Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial

Sentencia dictada por esta Comisión.- Dr. Jesús Ramón Villafañe Hernández.

groet
Alpha

Blogarchief