Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

zaterdag 31 januari 2009

We moeten "JA" stemmen omdat Chavez van ons houdt

Ik weet dat er de laatste tijd weinig door mij geschreven is, maar momenteel begint hier alles een beetje op zijn plaats te vallen en komt er gelukkig weer iets meer tijd om te schrijven. Een emigratie naar een ander land is niet altijd eenvoudig en er moet veel geregeld worden.

Wat me opviel tijdens mijn inhaalrace om alles door te nemen van het nieuws over Venezuela is de wel ongebreidelde propaganda die Chavez voor zijn "reform" naar buiten brengt. En ik lag toch wel even dubbel van zijn nieuwe tien punten folder. "De tien redenen om van Chavez te houden" El Pais in Spanje kwam hier mee als eerste in het nieuws.
Als ik het niet vermeld had zien worden in verschillende media dan had ik het ook nooit geloofd.
Maar het is echt zo, er zijn volgens Chavez tien redenen om van hem te houden. Het is een duidelijke propaganda om het volk eens terug te laten betalen in de vorm van het "JA" stemmen voor wat goeds Chavez in al die tijd (tien jaar) heeft gegeven.

klik op de afbeelding voor vergrotingHeb een Engelse vertaling gevonden op het Blog van Miguel

  1. Because Chavez loves us and love needs to be paid with love.
  2. Because Chavez loves us and is thus incapable of harming us. If he proposes the amendment we know, we feel, he does it for our own good, that of the country and the revolution. He has demonstrated total unselfishness when it relates to the good of the people. Let us remember he placed his military career at risk to get us out of the hopeless black hole that the Government’s of the IVth. Republic used to be. None of the oligarchs has taken the risk for the people and his cause, on the contrary at the first sign of difficulties they shake like headless chickens and run to an Embassy. We now see impostors making themselves look like friends of the humble, they have always looked down on us and they have never sacrificed anything for the poor.
  3. Because Chavez and us are one in our goal of providing the citizens with the largest amount of happiness possible. The people with Chavez acquire acquire true power, which is to fuse ourselves with the person governing, be one alone with him, conquering the true Government of the people.
  4. Because we are all Chavez and and we express ourselves in him and and with him. To vote with Chavez is to vote for us.To vote for the oligarchs is to vote for our executioners.
  5. Because together we make mistakes and together we get it right. With Chavez we are making a Government that is people and people that are Government. Together we begin the beautiful adventure of building a world where man can realize itself with no other limitations than his own abilities.
  6. Because when we approve the amendment we strengthen Chavez and strengthen ourselves so that we can purify, rectify and advance, all within the revolution. And without the revolution the hope of the humble dies, we will enter the abyss reserved to the people that surrendered themselves to the praises of their predators.
  7. Because without Chavez we will lose the opportunity of showing the Continent, showing humanity, that the path to hell that capitalism proposes can be avoided, that there is hope, that a viable and happy world is plausible, that humanity has a future.
  8. Because if the oligarchs govern again, it will be a Government of owners against the humble and destitute, then we will be reduced once again to the life of material and spiritual misery that we had in the Fourth (Republic). Without any hope!
  9. Because without Chavez we will postpone once gain the Bolivarian dream. The days of San Pedro Alejandrino can not be repeated, now we will be Paso de los Andes, Ayacucho Carabobo. The memory of the Liberators will not be dishonored. The people do not hand over their kids or their leaders, they don’t exchange their dignity for a plate of lentils.
  10. Because with the amendment we will be showing: That we are people that deserve the opportunity to build a world where human relations are determined by by fraternity and love. Never again shall we be negative people, selfish, small, that exchange their future for little mirrors, for sand, for the promises of its executioners.
Vergeten wordt de inflatie die elk jaar torenhoog is of de criminaliteit die gewoon elke 40 minuten in Venezuela toeslaat in de vorm van een moord. Moeten we hier Chavez ook dankbaar voor zijn en moeten we daarom van hem houden. Ik kan met gemak tien redenen bedenken waarom we hem moeten haten ipv van hem te houden.
Ik denk met deze afbeelding alles gezegd is waarom we niet op de man het "JA" woord moeten uitbrengen. Het is een kleine verandering van zijn slogan de Uh... Ah...

Groet
Alpha

donderdag 15 januari 2009

Chavez als rekenwonder met andere uitkomsten, dommigheid ten top

Heel even kort, niet wereldschokkend of zo iets, maar wat we al wisten. Chavez kan niet rekenen.

Als goed socialist gebruikt hij een kladblokje om zijn berekening te maken. Een zakrekenmachientje kan dus niet en echt opletten op school deed de man ook al niet en dan krijg je dit.

En over angst gesproken, Cilia flores zit er naast en zegt niets. Hoezo een presidente van de AN die wel moet kunnen rekenen en bijv. de begroting moet goedkeuren voor ieder nieuw jaar!!

Het is te dom om er veel over te zeggen. Maar volgens Chavez heeft een dag 60 uur!!!
Deze na het rekenwonder gehoord te hebben met 7 x 8 = 52

De clip met 60 uur in 1 dagEn la entrega de Memoria y CUENTO del 2008, El ILUSTRE presidente se volvió de nuevo un Arroz con Mango sacando unas cuentitas SIMPLES:
1 dia tiene 60 Horas
1 Dia tiene 3600 Minutos
y Bueno, el 7 x 8 = 52

Parajodicamente, en la entrega de "CUENTAS" de la nación

groet
Alpha

Asamblea Nacional presenteert nieuwe artikelen voor de grondwet

Cilia Flores, president van de AN (Asamblea Nacional) heeft bekend gemaakt dat de Enmienda (is gemodificeerde voorstellen) van de grondwetswijzigingen, voorgesteld door Hugo Chavez de goedkeuring krijgt van de AN. Er komt dus een referendum waar het volk mag uitmaken of H. Chavez in het vervolg mag aanblijven als president. Het stemmen zal gaan via de eenvoudige "JA of NEE".
Nu weten wij en ook het volk, neem ik aan, dat het gaat om een referendum waar er goedkeuring gevraagd word dat Hugo Chavez tot in lengte van dagen kan blijven zitten als president van Venezuela. Onnodig is het om uit te leggen dat de grondwet opnieuw verkracht wordt op drie punten om deze "enmienda" er door te krijgen.

De rode garde met Chavez voorop is al een tijdje bezig met hersenspoelgymnastiek via de media en met allerlei speeches in het openbaar om te verklaren dat zonder Chavez dit land overgeleverd word aan fascisten, het imperialisme, het kapitalisme en de duivel. Het land zou in een burgeroorlog komen als de oligarchie het weer voor het zeggen zou krijgen en de "opbouw" van het socialisme zou vernietigd worden. Met andere woorden "het volk heeft Chavez nodig".
De garde is aardig bezig geweest om te klutsen met propaganda in de hersens van het volk.

Er komt dus een referendum illegaal of niet, hij komt.

Maar nu de tekst cq de vraag die op het formulier staat waarop je dus de "Si of No" moet indrukken op het elektronische systeem.

Ik heb het proberen te vertalen in het Nederlands zo goed en natuurgetrouw als voor mij mogelijk is.
Deze luid:
"Gaat U akkoord, met de wijzigingen van de artikelen 160, 162, 174, 192 en 230 van de republikeinse grondwet dat wordt gepresenteerd en behandelt is door het Assemblee Nationaal en deze versterkt en meer politieke rechten geeft aan de burgers, die de kandidaat voorgesteld heeft om dezelfde post voor de tijd die door de grondwet exclusief afhankelijk is op de mogelijke verkiezing van populaire stemmen".

Voor de Spaanstalige hier de originele tekst"

¿ Aprueba usted la enmienda de los arts. 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República tramitada por la Asamblea Nacional que amplia los derechos politicos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible eleccion exclusivamente del voto popular ?

Laat ik voorop stellen dat de tekst niet illegaal is, maar om het een beetje te kunnen vertalen was ik gewoon een lange tijd bezig. De zinsbouw en de woorden die gebruikt worden in het Spaans en de combinatie zijn echt niet alledaags.

Er zijn wat dingen die me opvallen en zelfs vragen oproepen.

Ten eerste wat me opviel is dat er gezegd wordt dat er meer rechten komen voor de burgers!!
Dit is zeer sterk te betwijfelen.
Dan al die artikelen die even genoemd worden. We geloven toch niet meer in sprookjes dat alle burgers deze artikelen van de grondwet even kunnen oproepen uit hun geheugen vandaan.
Dus waar stemmen ze voor?
Laat ik jullie een vraag stellen, noem eens op 5 artikelen van de grondwet die betrekking hebben op de herverkiezing.
Dan gaan we het opzoeken hoor ik een stemmetje zeggen in mijn ergens in mijn hoofd. Ja.... natuurlijk!!
Om hier iets op te zoeken zullen ze naar het internetcafé moeten gaan. zoveel aansluitingen zijn er niet in de barrios.

Dan wil je de wijzigingen lezen en de oude artikelen om te zien wat er nu veranderd is. mocht je het begrijpen en er uit komen wat er bedoelt is met de ambtelijke taal dan is het mogelijk om een verantwoorde keuze te maken.
Hier wordt gewoon ja of nee gestemd met de achterliggende gedacht ik mag hem of ik mag hem niet!! Vandaar de propaganda die zijn weerga niet kent van Chavez door middel van de media.

Hier even in het Spaans de veranderingen van de artikelen. Verzoek om een vertaler te gebruiken voor de niet Spaanstalige.

Los cambios a la Constitución serán los siguientes:

1. Se suprime la frase “de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”, del artículo 160, quedando redactado:

Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida.

2. Se suprime la frase “por dos períodos consecutivos como máximo”, del artículo 162, quedando redactado:

Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo

3. Se suprime la frase “de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”, del artículo 174, quedando redactado:

Artículo 174. El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida.

4. Se suprime la frase “por dos períodos consecutivos como máximo”, del artículo 192, quedando redactado:

Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

5. Se suprime la frase “de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”, del artículo 230, quedando redactado:

Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida.

IK heb er maar één antwoord op en één verzoek, ik wil ook stemmen met mijn middelste teentje!!!
kleine update, vergat nog iets te melden. Gisterenavond in Cadena kon Chavez zeggen dat het referendum om maar één ding gaat. Alleen en exclusief voor hem is het referendum. Dus geen wijzigingen voor gouverneurs en burgemeesters.

Groet
Alpha

Ps
Het is voorlopig, totdat de privé drukte voorbij is, even mijn laatste artikel.
Eind van de maand ben ik weer terug.

woensdag 14 januari 2009

Venezuela handhaaft zich moeiteloos in de CPI index

Venezuela handhaaft zich moeiteloos in de CPI index (CPI Corruption Perceptions Index)


Van de 180 landen staat Venezuela op plek 158. Venezuela wint 4 plekken ten opzichte van vorig jaar, toen plaats 162. Een succes? Nou dacht het niet.
Zimbabwe met Mugabe staat op 0,1 puntje minder dan Venezuela (1,9 punten) en staat op plek 166!!

Maar laten we eerst zien wie volgens de gegevens van het CPI op de nummer 1 plaatst staat als minst corrupte land. We zien Denemarken, Nieuw-Zeeland en Zweden op een gedeelde eerste plek met 9,3 punten. Nederland staat op de gedeelde 7de plek met IJsland en heeft 8,9 punten. Belgie staat op 18 met 7,3 punten.

Somalie bungelt helemaal onderaan met plek 180 met 1 gehaalde punt.

Venezuela zoals gezegd op een bedroevende plek.

We zijn nu tien jaar op weg met deze revolutie van Chavez. Bij zijn beloftes als presidentskandidaat en als president was een van zijn speerpunten om ook de corruptie aan te pakken. Venezuela had in 1998 2,3 punten en nu 1,9. In de tien jaar zijn er wat landen bijgekomen in de CPI index die in 1998 niet vermeld werden. En nu worden er 180 landen vermeld. Er zijn nu dus 95 landen bijgekomen, waarvan 79 landen die ondanks tien jaar geweldige revolutie van Chavez, Venezuela zijn voorbij gestuifd op de ranglijstvan de CPI.

Echt waar!!!!
Ik als chavista geloof dit niet!!

Venezuela staat hoe je het wendt of keert, op een plek die weergeeft dat ze behoren tot de meest corrupte landen ter wereld.
Het is dus niet, onder andere, de revolutie tegen de corruptie, maar de revolutie van de corruptie.

Groet
Alpha

Brigitte Gabriel: Why they hate

In plaats van leeswerk nu even luisteren en huiveren.

Brigitte een Libanees met een uitmuntende speech.

En luister hoe zij verteld hoe de moslims de christenen verdrijven. Luister naar Brigitte en de verkeerde opvattingen over Israel. De barbaarsheid van de radicale moslims en hoe deze groepering met hun domme haat alles vernietigen en nog veel meer.

Zou Chavez dit als Katholiek ook weten als hij weer eens de terreurorganisatie Hamas prijst.

Eerst brengt hij het land Venezuela naar de verdoemenis of kunnen we beter zeggen naar de filistijnen, om maar niet direct dat spreekwoord/gezegde te veranderen in "naar de palestijnen" En laat nu ook zijn werkelijke antisemitische inslag zien. Het ware gezicht van Chavez komt naar boven.

Meer over Brigitte Gabriel is hier te vinden in het Engels en hier in het Nederlands.
Haar boek Because They Hate: is een bestseller. "The author (who describes herself as an Arab Christian and victim of radical Islam) presents her view of terrorism."

Hier de website met de video clips en de speech "Why They Hate"

groet
Alpha

maandag 12 januari 2009

Chavez verslaat natuurgeweld "Hurricane" Katrina in moorden.

Er zijn officiële cijfers vrijgegeven over het aantal moorden in 2008. De Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalística of te wel de CICPC publiceerde vandaag de cijfers.
Moet even toegeven dat mijn berekeningen volgens eigen telling niet klopte ik had het laatst over 15.000 moorden in Venezuela, het officiële rapport met de cijfers ligt lager. Ook al zijn er aanwijzingen dat de officiële cijfers niet kloppen. Maar daarover straks wat meer en de conclusie mogen jullie zelf trekken.
Geweldig nieuws dus dat er minder moorden zijn gepleegd dan met wat ik opgaf. Toch is er wederom een nieuw record gesneuveld en in de anale van de historie van Venezuela wordt het getal 13.156 moorden in 2008 met rode dode letters opgetekend.

Ik hoefde niet ver te zoeken voor de officiële cijfers van 2007, deze stond al op mijn blog. De toenmalige minister van justitie in 2007 , Pedro Carreño maakte toentertijd bekend dat er 12.249 moorden waren gepleegd. We zien dus opnieuw een officiële stijging van 900 moorden per jaar.

note: In november 2008 kwam er officieel bericht van de CICPC uit dat er 13.129 moorden waren gepleegd. Ik vreet mijn notebook op als er vanaf november maar 27 moorden zijn bijgekomen. Alleen Caracas had in de maand December 523 moorden in 29 dagen. Ik zat dan wel te hoog met mijn 15.000 per jaar, maar de CICPC zit er ook een eind naast en dat in 2 weken tijd. Overigens volgens Eliseo Guzman commissaris van politie in de staat Miranda voorheen coordinator van de nationale politie en voormalig directeur van de CICPC kon verklaren in de Notitarde dat de criminele cijfers geheim zijn. Hij komt met een rekensommetje dat er in tien jaar 8.527 moorden zijn verzwegen. En dat nu krampachtig het aantal moorden wat gepleegd is in 1999 omhoog geschroefd wordt, om dan later te kunnen zeggen dat het aantal moorden afneemt met de nieuwe cijfers in 2009. Ach we zijn wel wat gewend geraakt de laatste jaren. Het is alleen jammer dat we de gegevens aardig bijhouden en niet alleen ik doe dit. Zouden we de 15.000 nog halen? Denk het niet, ik zat echt te hoog, maar hoeveel .......het blijft nu nog open staan.
Het is ook niet mijn bedoeling om de 15.000 moorden te halen, maar zou zo graag echte cijfers willen zien en die te vertrouwen zijn.

We gaan even verder met de stad Caracas.
Deze stad heeft de wisselbeker van moordlustigste stad ter wereld wederom in de prijzenkast staan.
Vergelijkingen gaan mank of we moeten de ergste natuurramp nemen van Amerika, Huricane Katrina, New Orleans. Deze verwoestende Hurricane bezorgde leed en verdriet en bezorgde 1.836 doden. Hurricane Chavez zorgt voor 2.165 doden in 2008 in de stad Caracas.
Dit tot spijt van de mensen die ook maar een enkele seconde geloven wat de ministers van Justitie beweren, dat het veiliger is geworden in Caracas. Gewoon bullshit wat er steeds naar buiten wordt gebracht van deze leeghoofden. Het is trouwens ook een nieuw record voor de stad Caracas. Overigens is het cijfer niet compleet voor de stad Caracas. Er is niet meegeteld de "zelfmoorden" en de "geoorloofde" moorden, de politie moorden met schietpartijen en andere gevolgen. Wanneer deze meegeteld worden komt Caracas over de 3000 moorden per jaar. Is wel medegedeeld maar exacte cijfers werden niet genoemd.
De gemeente in de stad Caracas Libertador heeft de meeste moorden geregistreerd volgende CICPC. direct gevolgd door Petare en Sucre. Sucre had 540 moorden.

We hebben ook nog een categorie moorden voor staten.
Carabobo is de gevaarlijkste staat in Venezuela met 1.524 moorden.
Er is een lijstje gemaakt in de Notitarde over de laatste tien jaar met moorden per staat.
De top zes
Carabobo - 11.501
Zulia - 10.520
Miranda 10.232
Araqua - 6.128
Bolivar - 5.627
Anzoátegui - 5.137

Hebben we nog meer cijfers kunnen vinden. Jawel in de tien jaar Chavez 101.141 moorden.
Het gemiddelde over deze "tien" jaar is 10.114 moorden per jaar.
In de maand komt het neer op 842 moorden
En er wordt 1 moord per uur gepleegd in Venezuela.

En dan hebben we nu de "officiële" cijfers gehad.

Ik kan wel zeggen dat ik er stil van ben geworden.
Het word wel makkelijker als iemand zeg; "ik heb een moorddadige vakantie gehad en waar denk je dat ik was?".
Ik zal dan direct zeggen; "je bent in Venezuela op vakantie geweest."

Bronnen:
Universal
Noticiero digital gekopieerd vanuit de Notitarde.
Infobae. com
Noticias 24


groet
Alpha

zondag 11 januari 2009

Een Alo Presidente met slecht beeld is briljant

Nu we toch bezig zijn met wat grappige voorvallen, zie de post "chavista + Ezel = Chavez. Wil ik deze ook wel even kwijt.
Vrijdag hoorde ik al dat Chavez een cadena zou geven in Portuguesa een staat in Venezuela en het zou gaan over de agrarische sector. Was wel nieuwsgierig wat de man wilde vertellen.
Het voordeel hier in Venezuela is dat je niet hoeft te zappen alle kanalen springen automatisch op alo Presidente.
Nu was het een beetje bewolkt en er kwam zo nu een spatje water uit de hemel vallen. Dit houdt meestal in dat het beeld van de TV ook enige "spatjes" vertoont. Het beeld van de TV kan dan wat slechter zijn.
De tune begon en de vlag kwam in beeld dus ik ging er even voor zitten, wetende dat ik het toch niet lang vol kan houden had ik me dit keer geheel geïnstalleerd in de vroege ochtend. Koffie en broodjes en mijn sigaretje binnen handbereik.

Het eerste beeld was ronduit slecht, maar haalde daar uit een veld met rode paprika's even later dacht ik dit zijn geen grote rode paprika's, maar flinke tomaten. Er werd uitgezoomd door de cameraman en ik dacht nog van zo... zo.... het is een complete kas met tomaten. Was echt even perplexed van het beeld, ondanks de slechte kwaliteit. Had gisteren nog gelezen dat de tomaten met 97,1% waren gestegen in prijs dus ik dacht kan daar de prijs weer iets van naar beneden. Was al benieuwd naar de volgende shot een veldje met uien, deze waren met maar liefst met 235,6% duurder geworden in een jaar.

Het beeld veranderde en er kwam een knots van een wazig beeld met wat leek een enorme tomaat erop in beeld met een klein zwart vies etterig uitziend knobbeltje boven op de tomaat. Ik haalde mijn kop met koffie van mijn lippen en ik zeg hardop.. "Tjeee dat had anders gekund, had dat vieze ding er nu even afgetrokken of gesneden, dit ziet er niet uit!!".
Neem weer een slok van mijn koffie en moest het direct uit proesten. De "tomaat" maakte geluid. En het bewoog aan de zijkanten, net of de tomaat wilde opstijgen!! Ik hoorde een hele lange SSSSSSSSSsssssssssssssssss net of de tomaat te heet werd en uit elkaar zou klappen...SSssssssss ging het verder ssssssssssssssiento kwam er uit de tomaat rollen. Het geluid van el commandante!!! Jawel het was onmiskenbaar de stem van de Ezel, het beeld werd wat beter en ik kon de president zien zitten en even later met het shot op het "veldje tomaten" zag ik dus dat het chavistas waren. Jammer dacht ik nog, ik had het shot wel willen zien van de rijstvelden, voordat het beeld scherp werd, deze waren 148,8% in prijs gestegen dit jaar. Enfin na zo'n enorm begin van een uitzending van alo President, die gewoon briljant te noemen was door het slechte beeld, was de kater groot. Een hoop bla bla en de belofte dat Venezuela in de komende tien jaar gaat uitgroeien tot een wereld exportland van agrarische producten. Dat had ik tien jaar geleden ook al gelezen van de man. Ik heb het niet de volle 6 uur kunnen volbrengen, na zo'n 20 minuten was ik het zat.

Nou nog eentje dan en dit is ook echt serieus.
Veel programmas worden hier voorzien van een dove tolk. Deze tolk staat dan in een klein rechterbenedehoekje in het beeld en vertaalt dan met gebaren wat er gezegd wordt. Op zich een prima initiatief en ook het nieuws wordt gebracht met zo'n dove tolk.
Zelf vind ik het niet echt prettig om te kijken naar een uitzending met een gebarentolk. Ongewild valt je oog steeds daar naar de heftig zwaaiende dame in de rechter benedenhoek.
En aangezien deze programma's op meerdere kanalen gezien worden zap ik altijd even door zonder dame die daar aan het gymnastieken is.
Vroeger was er ook een kanaal met zo'n tolk om de alo Presidente te vertalen voor de dove Venezolaan. Je kon ook zien als je aan het zappen was en op zo'n zender kwam met een tolk en de president was al zo'n vier uur aan het lullen dat het zweet op de voorhoofd stond van zo'n gebarentolk en het oogde niet bepaald fris meer. Er kwamen dus wat klachten uit die hoek vandaan en niemand wilde nog met een Alo Presidente vertalen.

Gewoon logisch, ik geef het je te doen om zo'n gemiddelde van 5 uur te gymnastieken zonder een pauze, je kan dan echt je armen niet meer optillen. Popeye armen krijg je daarvan en de spierpijn met de volgende dag was voor hun ook geen pretje. Het ziekteverzuim steeg vooral op de vrije zondag en het werd afgeschaft. Er was doodgewoon niemand meer voor te vinden. Wel worden de PSUV meetings nog live vertolkt ook word het, als het nodig is met een herhaling van een Alo presidente, later vertolkt en het beeld wordt ingevoegd met het originele beeld.


groet
Alpha

Chavista + Ezel = Chavez

We hebben een nieuwe klassieker te pakken van de CLOWN van Venezuela.

Chavez maakt nu al propaganda voor het aankomende referendum en in een speech geeft de man de lage opkomst van de Chavistas de schuld van het vorige verloren referendum. En begint uit te leggen hoeveel procent niet is opgekomen en nog wat rekenvoorbeelden in procenten.

Hij begint dus even te rekenen in het begin doet hij het nog rustig aan met het sommetje 4 x 8 = 32
niets mis mee en dat wordt op de clip een flink aantal keren achter elkaar herhaalt. Op de clip rond de 1 minuut komt Chavez weer met een rekensommetje. Ook derde klas lagere school, echt niet zo moeilijk.
Volgens hem is 7 x 8 = 52 Niets beseffend van deze fout door het publiek werd er ook niet gereageerd, of zouden ze te bang zijn? Hij eindigt zijn "canon" weer met 4 x 8 = 32 en wederom wordt het een paar keer herhaald.


Ik heb deze van een site en daar staat toch werkelijk een prachtig tekst in folklore bij. Het is niet te vertalen en uitleggen zou een half A4tje kosten.
Het komt hier op neer. "We hebben je, dronken zuipschuit" en hiermee bedoelen ze Jorge Rodríguez die uit een lijkende "carterita" met alcohol drinkt. "Dus vandaar de herhalingen en J. Rodríguez in het beeld waarop lijkt dat hij een slokje neemt. Dat is overigens de enige manipulatie aan de clip.

Het folkloristische Spaans wil ik jullie ook niet onthouden.

Las matemáticas de Hugo 7 x 8 = 52. ¡Así vamos! + Jorge Rodríguez capturado abortando un palito gillaito en carterita. Te pillaron borrachin.

En dan de clip
groet
Alpha

zaterdag 10 januari 2009

Het artikel wat niet kwam

Het artikel wat niet kwam!

Ik had een artikel geschreven met alles erop en eraan. Maar kon het niet publiceren.
Het ging over het ongelooflijke idiote regime met de pyama verkleedpartijen in Palestijnse klederdracht waarmee ze links en rechts opduiken. En wanneer je de TV aanzet zie je allerlei figuren opduiken in praatshows met Palestijnse sjalen om hun nek gedrapeerd. Niet verwonderlijk met al die kanalen van de staat. En ze hebben allemaal ongelooflijke leugens te vertellen over de Israelieten. Demonstraties met ministers en burgemeesters die hun strot schor schreeuwen tegenover een menigte met rode boerka's en posters met radicale Moslims erop en posters met schreeuwende woorden die zeggen "dood aan de joden". Kreeg zelfs een pamflet opgestuurd vanuit Isla Margarita waarop stond. "Aan de bezoekers van deze synagoge, het is aan te raden om zaterdag geen gebruik te maken van de synagoge en ook op zaterdagen die volgen. Wij zijn geen Isrealiers die zonder waarschuwing bloed laten vloeien en moorden. Om bloed te sparen willen wij jullie waarschuwen".
Ik had een artikel met al deze horror compleet klaar, met foto's, video clips, en de nieuwe straatnaam van H. Chavez in Palestina, maar kon het niet op het blog gooien. Dit vanwege de simpele reden dat het te grof was en zelfs mij te veel pijn deed. En als het mij al te veel wordt als nuchtere Hollander, dan kan je het niet doen uit respect voor de Venezolaan.

Met bezinning
Alpha

donderdag 8 januari 2009

Terrorism Awareness Project

Ik had het ook deel twee kunnen noemen van "Chavez de man die liever optrekt met terroristen zoals de Hamas", maar ik hou niet zo van delen. Het is een kort artikel en bestaat alleen uit een video clip, maar wel een hele bijzondere.
Het leert ons over het hele begin het ontstaan van Israel. Het geeft een inzicht wat de joden hebben moeten doorstaan. En hoe de Arabieren onterecht aanspraak maken en de Israëliërs al 60 jaar achtervolgen om ze te verdrijven. En foute "statements" van de Amerikaanse president.
En nog veel meer!


Klik op de foto om doorgelinkt te worden.


Voor nog meer documentaires kan je hier terecht.

groet
Alpha

Chavez de man die liever optrekt met terroristen zoals de Hamas

De totale waanzin van dit Venezolaanse regime krijgt nog een extra zetje in idioterie met hun houding tegenover Israël. Je vraagt je af wanneer dit "Horror" regime eindelijk eens gestopt kan worden.
We hebben eerder kunnen constateren dat Chavez liever collaboreert met terroristen (FARC en andere guerrilla terroristen, Iran, Zimbabwe etc.. etc..) dan met normale groeperingen en landen. Liever in bed met een terrorist dan met een engel moet de man denken.
Nu heeft Chavez de ambassadeur van Israël het land uit geknikkerd en geeft Israël een stempel van moordenaars en noemt het een genocide wat Israel uitvreet. Zelfs het woord "Holocaust" komt uit zijn koker rollen. De man weet niet wat hij roept en uitkraamt en is door het Amerikaans Joods Commitee (AJC) al gecorrigeerd en ze hebben de werkelijke betekenis "holocaust" uitgelegd.

Zoals gezegd prefereert Chavez liever vriendjes uit de onderwereld. De Hamas is zo'n vriendje van Chavez. De Hamas staat formeel gesproken op de lijst van terroristen wat in Amerika en in Europa wordt gehanteerd. Net als de FARC en andere guerrilla organisaties welke geholpen worden door Chavez. Het is niet iets nieuws dat Chavez dit doet, maar het geeft te denken hoe en waar de man heen wilt met dit land.
We nemen even zijn ministers onder de loep. Nou ja ministers bij naam dan. Het zijn gewoon verkleedapen zonder enig verstand die springen, zitten en opstaan als Chavez dit wilt. Wie momenteel de enorme verkleedpartijen ziet op de TV zou denken dat Venezuela een Arabisch land is geworden.
En dan de onzin die er uitgekraamd wordt laten we het maar houden op "apentaal".
We hebben een Tarek El Aissami minister van justitie die twee dagen geleden op de TV verscheen met een Palestijnse sjaal om zijn nek voor een verzameling "Venezolanen", in rood gehulde moslim kleding, uiteraard versierd met Palestijnse voorwerpen. En als zeehondjes klapten deze chavista's in hun flerkjes bij iedere zin van van Tarek die trouwens meer schreeuwde dan op een normale toon zijn zegje kon doen.
De verkleedpartij hield niet op bij Tarek getuige deze foto's. We zien op deze foto's van links naar rechts José Vicente Rangel Vale, Tarek el Aissami, Maduro minister van buitenlandse zaken, C. Flores presidente van het AN,

en Vanessa Davies journalist/verlaggever VTV en crimineel .
De complete waanzin laat deze foto zien, de Palestijnse vlag op het Assemblee Nationaal (AN) in Caracas.

Volgens Saul Ortega, hangt de vlag daar om de Venezolaanse solidariteit te betuigen aan Palestina.
En in solidariteit met de kinderen die elke dag sneuvelen door de criminelen. (Met criminelen bedoelt hij Israel) Later iets meer in de vorm van een clip hoe een kinderfeestje in Israel verstoord word door een inkomende raket.
Maar daar horen we de man niet over.

Waarom is het zo uit de hand gelopen in de Gaza strook met de Hamas. Is Israel dit zomaar begonnen om dat ze het leuk vinden? Of zit er meer achter.
Ik ga niet de gehele geschiedenis nu opschrijven, maar hou het vrij recent.
Voor mij is het geen verassing dat het nu geëscaleerd is en ik zal proberen uit te leggen waarom.
Wat vele niet weten is dat gedurende de periode 2007 en 2008 er zo'n 3.200 raketten zijn afgevuurd door de radicale moslims, de Hamas. Je kan je dus voorstellen dat dit gaat vervelen.
Nu mogen het dan wel niet enorm geavanceerde raketten zijn geweest, maar dodelijk blijft het wel. En dan hebben we nog de menselijke bommen die wandelend een bus instappen of discotheek en dan aan het koordje trekken. En dan de normale schietpartijen uitgelokt door de Hamas. Schattingen van omgekomen Israëlisch lopen in de duizenden, maar niemand weet de juiste aantallen. Ik heb ze niet kunnen vinden en er zijn bergen info, momenteel heb ik zo'n 50 pagina's open staan met info over de Gaza.

We weten ook de ontmanteling van nederzettingen in de Gaza strook. Israël deed wat het moest doen. Maar dit was niet genoeg voor de radicale Palestijnen, ze wilden Israël vernietigen.
De zionistische identiteit moest voor altijd verwijderd worden volgens de Hamas en ze werden daarin gesteund door Iran.

Zowaar stopte de hamas aanvallen door inbreng en inmenging van Egypte. Dit was medio juni tot 19 december van vorig jaar. Het bestand werd eenzijdig opgezegd door de radicale moslims en de Hamas begon weer te schieten. Israël waarschuwde de Hamas dat ze moesten stoppen en dat ze niet zouden tolereren als ze doorgingen met het bestoken van Israël met raketten in steden van honderdduizenden Israëliërs. Dat was tegen doven praten en... de rest weten we op 27 december was het bombardement op de Gaza.

De vraag aan jullie, wie zou zo lang het geduld kunnen bewaren zoals de Israëliërs hebben getoond aan de Hamas. We kunnen het ook zo zien een kind gaat naar school en iedere dag krijgt het een klap voor zijn kop van een medeleerling en dat voor twee jaar lang. Dan komt de dag dat hij er niet meer tegen kan en slaat terug dat joch begint te huilen en verteld aan iedereen dat hij in elkaar geslagen is, oftewel Israël - Hamas. Ik zeg geen 3,200 keer want dat overleeft het kind niet.
Conclusie die ik eruit trek is dat ze meer dan gesolliciteerd hebben om afgestraft te worden. Het is natuurlijk nooit goed te praten dat er onschuldige doden vallen, maar daar had de Hamas ook aan kunnen denken met het bestoken van de Israëliërs.

Hier is de beloofde clip van het kinderfeestje.


Ik heb ook nog een kleine clip over hoe en waar de Hamas hun wapens verstoppen. Geef je dan om je eigen volk?


Kunnen we de media geloven met alle aanvallen van de Israëlisch op de Hamas. Of zijn het perfect in elkaar gestoken filmpjes. Kloppen de aantallen doden wel die de Hamas opgeeft?
En zijn de schermutselingen wel echt die we te zien krijgen.
Dit zijn vragen die bij mij opkomen bij het zien van deze 4 video clips. We zien een processie met een lijk. Het lijk valt van de draagbaar en krabbelt zelf weer terug om verder de processie af te maken. Aanvallen van de Israëliërs met open geweervuur/spervuur en de gewonden die vallen aan de Palestijnse kant zijn geen gewonden. Misschien kunnen jullie nog herinneren de vader en het kind die gevangen zaten door geweervuur en ze zaten achter een heel klein beschuttinkje. Kind op een gegeven moment dood en de vader zat te tollen en te treuren over het verlies van zijn kind. Wereldwijd kregen deze beelden aandacht, schande werd er uitgesproken over de Israëlische soldaten, voor moordenaars en klotejoden en kutvolk werden ze uitgemaakt.
Ach...misschien na het zien van deze clips wordt er wellicht anders over gesproken.

Het doet me denken aan de film die gemaakt is door het chavismo over 2002. En we zien later door experts het antwoord op die film. "The lies of April The famous "infamous" video "The revolution will not be televised" deze is te zien aan de rechterkant van mijn blog.

Hier de vier video's die wellicht een ander beeld geven van de werkelijkheid. En kunnen we de Hamas nog wel geloven met wat ze de wereld graag willen laten zien.
clip 1

clip 2

clip 3

clip 4


Wil nog één ding kwijt deze regering maakt zich boos over de "moordpartijen" in de Gaza strook.
In Venezuela worden er ieder jaar 15.000 moorden gepleegd en het is hier geen Gaza!!
Zou beter zijn voor deze regering als ze eens dichter bij huis de boel zouden regelen.

Zie ook Terrorism Awareness Project


groet
Alpha

woensdag 7 januari 2009

Chavez en zijn niet bestaande politieke gevangenen, dit is wat de wereld niet mag weten. Update nieuw rekening nummer

Het wordt "Prozac Time" voor Chavez met dit artikel. Dit is iets wat de man liever niet hoort, maar wel op zijn bord krijgt vandaag.

In het verleden had ik al eens meerdere keren aangehaald over de politieke gevangenen van Venezuela.
Het bekends is de Caracas Nine en de petitie die ik erbij gehangen had om te tekenen.

Vandaag wil ik het hebben over Gregory Uman een politieke gevangene die volgens Chavez niet bestaat in Venezuela. Beter gezegd, volgens Chavez zijn er geen politieke gevangenen. Zelfs tegen Naomi Cambel loog hij erop los met het interview die hij had met haar. Staat in mijn geheugen gebrand de woorden van hem dat alle politieke gevangenen zijn vrijgelaten en dat er geen enkele politieke gevangene meer in de gevangenis zit. Hoe anders is de werkelijkheid en ik zal geheel onderaan de namen geven van politieke gevangenen die dus niet bestaan volgens Chavez.

Wie is Gregory Uman?
Het is een politieke tegenstander van Chavez die momenteel letterlijk en figuurlijk aan het wegrotten is in de gevangenis. De man is stervende, zijn hart is voor de helft al afgestorven en krijgt van dit regime geen medicatie. De ongehoord en erbarmelijk slechte omstandigheden van de gevangenissen zullen ook niet bijdragen aan een eventueel herstel van deze man. Het ergste mag dus wel te verwachten zijn als er niet iets op korte termijn gebeurd. Buiten de erbarmelijke omstandigheden vertoont Gregory Uman sporen van martelingen opgelopen in zijn 6 en een half jaar gevangenschap.
Er word beweert door dit regime dat G. Uman verantwoordelijk was voor een paar moorden in de Plaza Altamira. Niets is bewezen van dit alles, alleen zijn onschuld staat als een paal boven water. Het enige waar hij zich schuldig aan maakt, "in de ogen van Dictator Chavez" is dat hij bij de oppositie hoort. Zelfs Chavez is met de mislukte bloedige coup beter behandeld en zelfs vrijgelaten met bloed aan zijn handen als tegenstander van de toenmalige regering en G. Uman is onschuldig vergeleken met Chavez.

Er is een schreeuw van hulp door zijn moeder geuit die langzaam ziet dat het leven uit haar zoon vertrekt. Deze schreeuw is opgepakt door Martha Colmenares en zij probeert nu uit alle macht ervoor te zorgen dat Gregory Uman hulp krijgt. Zij heeft de taak opgenomen om te zorgen dat deze jonge man niet zal sterven in de gevangenis. Ik kan hier alleen maar volledig achter staan en via dit blog mijn steun geven. Ik hoop dat jullie haar website bezoeken, laat een comment achter, desnoods in het Nederlands, Engels of in het Duits. Ik zal een comment geven op haar blog dat de Nederlanders Uman en haar initiatief steunen.

Ik wil er wel bij zeggen dat het nu over 1 man gaat, maar er zijn meerdere politieke gevangenen die de enige schuld hebben dat ze bij de oppositie horen. En ook daar geeft Martha Colmenares veel aandacht aan.

Er kan ook direct hulp geboden worden door geld te storten voor medicatie. Maar ik heb liever dat dit zoveel aandacht krijgt dat alle politieke gevangenen nu eens echt vrij gelaten worden. Of beter dat Chavez gedwongen afstand moet doen van zijn heerschappij.


ACTUALIZO: YA ESTA SOLVENTADO Y ESTE EL ES NÚMERO DE LA CUENTA NUEVA, BANCO MERCANTIL. Cuenta de ahorros y el número:
0105 0114 8501 1418 2167

Klik op banner om naar website te gaan


Voor nog meer informatie klik hier om naar de artikelen te gaan van Martha Colmenares en vanuit daar is het volgen van de linken genoeg om alles te lezen.

En ipv van de lijst van politieke gevangenen te kopiëren klik hier voor de enorme lijst.

En ik heb hier een brief van een kind wiens vader in de gevangenis zit. De vader is een politieke gevangene. De brief is in het Spaans maar zou zeggen gebruik even een vertaler.

La Guaira, 12-15-08
Yo no entiendo porque
En estos tiempos siempre veia a la gente feliz y contenta, ahora si lo se, solo que para mi es otro dia mas, en esta Navidad no quiero pedir nada que no sea la llegada de mi papa a la casa, siempre que lo visito en la carcel le pregunto cuando va a salir y me dice que pronto. El me prometio llevarme donde cae nieve y yo quiero que salga ya para jugar con el, no me acuerdo cuando el se fue, yo tenia 3 anos y medio pero si me acuedo los sabados y domingos los paso en la carcel con el, solo me acuerdo que los sabados y domingos los paso en la carcel con el y mi mama, ya tengo 10 anos y nunca he tenido vacaciones. Dios que todo lo ve, sabe que mi papa no es malo, no entiendo porque no lo sueltan, necesito a mi papa por favor si algo me puede regalar que sea la libertad de mi papa. Gracias

Julito Rodriguez, hijo del Sargento Julio Rodriguez
Preso desde el 21 de abril del 2003 en Ramo Verde
Te amo papa


groet
Alpha

dinsdag 6 januari 2009

De larie van dit Venezolaanse regime

Er zijn twee dingen die je kan doen als je het nieuws leest die dit regime over je uitstrooit. Je kan boos worden over zoveel larie of je kan een lachbui krijgen. Ik had voor vandaag de lachbui en de tranen rolden werkelijk over mijn wangen.
Laten we eerst met het bericht beginnen over de huizenbouw. De minister van Cultuur en Huizenbouw, Farruco Sesto komt met een plan om 107.000 huizen te bouwen in 2009 verdeeld over 4.160 steden. Hij wil met de prive sector samenwerken en kijken of deze sector zo'n 30 a 40 duizend huizen kan bouwen. Dus de overheid gaat maar zo'n 60 a 70% van het totale aantal voor zijn rekening nemen. Ben wel blij met zo'n man en vooral de intelligentie waarmee hij voor de dag komt is ongekend. Zijn statement is, dat er veel huizen nodig zijn omdat de vraag hoog is. Wat een intelligentie is dit!! Hoe kan de man dit bedenken, hier zit een universitaire opleiding achter om dit te kunnen zeggen. Geef de man de "Cultuur" prijs. Het land Venezuela heeft een tekort van meer dan 2 miljoen huizen. En dat dankzij het regime Chavez!! die 107.000 zal dus ook voor 2009 niet gehaald worden. Miljoenen verdwijnen naar duistere regimes in de vorm van auto's, vliegtuigen, omkoopgeld en noem maar op.

We hebben een bericht van Chavez over dat Venezuela niet in een crisis terecht komt. En let op... zelfs als de olieprijs op "nul" komt te staan. Ach zoveel onnozelheid was werkelijk even te veel van het goede en mijn buik was al geteisterd door het vele hoesten en deed nu echt zeer van het lachen. De olie zorgt voor 93% van de inkomsten van Venezuela, 7% komt van de binnenlandse economie.
Voor de rekenaars onder ons. Volgens de OPEC produceert Venezuela 2,2 miljoen vaten per dag.
De Cadivi had gereserveerd een bedrag van 38.667.000.000 dollar voor voedsel import in 2008.
En ik heb het nu alleen over voedsel!!
Stel de olieprijs blijft staan op een gemiddelde van 40 dollar een vat. Dit geeft Venezuela een inkomen van 32.120.000.000 per jaar. Het dekt niet eens wat de Cadivi had gereserveerd voor 2008 en de prijzen zijn wereldwijd gestegen, het moet dus omhoog met het getal voor 2009. Welkom tot de wondere wereld van de chavista's. Het totale bedrag van de CADIVI was in 2008
48.029.000.000 dollar
.


Dan het bericht dat de werkeloosheid nog nooit zo laag was in tien jaar Chavez. Het cijfer staat nu volgens Chavez op 6,1 % werkelozen. Degene die dit geloven moeten direct met hun water naar de dokter.
Enige uitleg hoe Chavez aan dat cijfer komt is er door hem niet gegeven.
We kennen hier in Venezuela drie cijfers waarmee de werkeloosheid of zoals men wil de werkende mensen ingedeeld worden. We hebben de "economia formal, economia informal en de werkelozen. Vorig jaar kwam Chavez met cijfers en er was gewoon wat gerommeld en geschoven met het percentage economia formal en economia informal en het cijfer van de werkelozen was toen afgenomen. Het geschuif bracht toen al mijn lachspieren in werking.
Het is frappant dat ondanks de afnemende binnenlandse economie er steeds meer mensen werk vinden. Vermoedelijk telt Chavez nu ook de huismoeders als werkende en de studenten als werkende met hun studie. Nogmaals cijfers over deze wonderbaarlijke verlaging van werkelozen heeft Chavez niet gegeven en dit terwijl de economie het tegenspreekt.

Een kleine update over de CADIVI en het blokkeren van de creditkaarten is hier te vinden.
De Cadivi had geen geranties afgegeven voor de dollars. Men hoopt dit voor donderdag te hebben opgelost. We zullen het doorgeven aan de Venezolaanse toerist die nu staat af te wassen in het restaurant voor hun avondeten.

groet
Alpha

maandag 5 januari 2009

Cadivi blokkeert alle creditkaarten

Zojuist op de TV met groot nieuws dat de Venezolaanse toerist beperkt gebruik kan maken van hun Cadivi dollars.
Er is een klein maatregeltje genomen door dit fascistische regime. De credit kaart is alleen te gebruiken voor ziekenhuizen, medicatie, auto huren en om een hotel te huren. Voor de rest is er een grote blokkade op de kaart.
Dus stel voor je bent lekker op vakantie en je ziet je langverwachte jeans in de winkel liggen dan blijft de jeans op de lijst langverwacht.

We praten over geld wat van de Venezolaan is, ze hebben lang gespaard om lekker op vakantie te kunnen gaan. Vergeet niet dat het verboden is om op de zwarte markt dollars te kopen. Dus de eerlijkheid wordt gestraft. Het druist in tegen alles wat met vrijheid te maken heeft en wat er onlangs nog belooft is. De inkt is nog niet droog of het klopt al niet meer met wat Chavez en de Cadivi ons belooft heeft. Het was al aardig ingekort, maar nu is het bedrag wat je hebt onbesteedbaar.
Het treft ook onze zwager die naar Amerika zou gaan voor een korte vakantie. We hebben hem al aangeboden om te zien of hij zijn trip om kan zetten naar Tenerife. Zodat hij na een jaar hard werken toch kan uitzien naar een korte vakantie. En zonder dat hij in hongersnood komt.

Ik heb geen woorden voor dit asociale gedrag van een president, zelf besteed de man miljoenen voor zijn eigen genot.

groet
Alpha

Chavez bestelt twee vliegtuigen en twee helikopters

Het is wel aardig om te weten dat in 1998 de presidentiële campagne van Chavez onder andere ging over het gebruik van de vliegtuigen van de PDVSA. Deze vloot van vliegtuigen was een doorn in het oog en werd handig aangepakt door Chavez om het te verfoeien. En zowaar nadat Chavez president werd kwam hij hierop terug en wilde de halve vloot verkopen en zo het geld wat vrij kwam besteden voor de armen van de samenleving. Veel ideeën kwamen er bij hem op getuige de video clip zoals gezondheidszorg en dat iedereen het recht heeft om boven de grond te leven ipv onder de grond. De corruptie en het smijten met geld zou flink aangepakt worden.
Chavez wilde zelfs een presidentieel vliegtuig verkopen omdat hij dat te veel vond!!

Het is allemaal bij praatjes gebleven de honderden miljoenen die verdiend zouden worden zijn nooit verdient. En Chavez is er nooit meer op terug gekomen.
Het volledige artikel is hier te vinden en foto's van de grote vloot aan vliegtuigen die dit regime bezit.

Wel kunnen we nu lezen dat Chavez ondanks zijn grote presidentiële vliegtuig wat zo'n 80 miljoen dollar kostte niet genoeg vind.
afbeelding van vliegtuig zoals Chavez bezit

De communistische sociale kapitalist in de naam van Chavez heeft twee vliegtuigen besteld in Rusland. Ze moeten net zo uitgerust worden zoals de president van Rusland Medvedev zich vervoerd en ook Castr0 heeft zo'n vliegtuig. De prijs van een enkele vliegtuig ligt tussen de 40 en 50 miljoen dollar. Ook heeft Chavez twee transport helikopters besteld.
De IL-96-300 moet dus uitgerust worden met slaapkamer, badkamer, kantoor, relax gedeelte, gewoon met alles wat niet te maken heeft met soberheid.

afbeelding van de Russische IL-96-300

Vergeten zijn zijn eigen woorden om voor het volk te zorgen, vergeten zijn de woorden over het bestrijden van corruptie, vergeten zijn zijn woorden om de armoede te bestrijden.
Vergeten zijn zijn woorden om het genoeg te vinden dat een president maar 1 vliegtuig heeft.
Leugens en nog meer leugens van de grootste kapitalist die Venezuela ooit gehad heeft en zijn volk uitknijpt.

De video clip uit 1999


Groet
Alpha

zondag 4 januari 2009

Emigreren

Met toch wel pijn in mijn hart en ook wel ergens heel opgelucht wil ik bekend maken dat wij als familie besloten hebben om te emigreren.
Na veel wikken en wegen is het Tenerife geworden waar we ons gaan vestigen. De keuze voor een Spaanstalig land komt doordat we onze dochter niet te veel achterstand willen laten oplopen met studeren. Ik heb geen hoge pet op van de nieuwe leerplicht in Venezuela en ik vind het meer dan verwenselijk dat er toch gekozen gaat worden door dit regime om het communisme te onderwijzen. Er zal in de toekomst uren les gegeven gaan worden met de leer van idioten zoals Che, Castro, Marx, Lenin, Trotsky etc.. etc.. en zelfs de toespraken van Chavez zullen op het programma staan.
En laten we niet vergeten dat de veiligheid voor ons ook hoog op het verlanglijstje stond. Vandaar dat de keuze is gevallen op Tenerife.

De vaste lezer heeft vast wel iets gemerkt en dat de voorbereiding van het aanstaande vertrek van ons niet echt plotseling is. In feite heeft het allemaal zo'n 6 maanden langer geduurd dan de originele planning die ik in gedachte had. Maar probeer twee Venezolanen, mijn vrouw en mijn dochter, maar weg te halen uit dit land met een enorme familie. Ik heb dus pas op de plaats gemaakt en heb het besluit voor wanneer we de spullen gaan inpakken aan hun overgelaten.
Dat heeft dus 6 maanden geduurd en ik was zelfs verrast dat ik ineens aan de vliegtuigtickets kon zien dat de twee dames gekozen hebben om al in januari te vertrekken.

Venezuela voelt voor mij aan als een tweede vaderland, iedere keer als ik weer hier aankwam dan voelde het vertrouwd en warm. Vandaar ook dat het me best zwaar valt.
Een situatie zoals hier in Venezuela dat heb ik nog nooit meegemaakt en als Nederlander weet ik nu ook hoe het voelt om te vluchten. Het is een onbegrijpelijk gevoel als je dit land zo enorm achteruit ziet gaan. Het is ergens ook onwerkelijk om te zien dat zo'n groot gedeelte van de bevolking hun ogen dicht hebben en zelfs doof zijn. Chavez zal niet rusten voordat hij Venezuela veranderd heeft in een tweede Cuba. Zelfs een referendum die hij misschien gaat winnen of verliezen deert hem niet, alles zal moeten wijken voor zijn ideologie. Bij verlies zie ik binnen een jaar weer een referendum, of hij pakt gewoon de macht.

Er is dus eigenlijk maar 1 reden waarom we emigreren en dat is Chavez.
Ik zal niet stoppen met het blog, Chavez mag er dan wel voor gezorgd hebben dat de eerste slag voor hem is, maar ik laat hem de kans niet nemen om ook de tweede slag te winnen en dat ik zou moeten stoppen met schrijven. Ik zal ervoor zorgen dat er ook in de toekomst nieuws blijft komen en hoe hij het land naar de bliksem helpt.

groet
Alpha

vrijdag 2 januari 2009

Reisadvies Venezuela aangescherpt met name voor Isla Margarita

Het kon bijna niet uitblijven met de toenemende criminaliteit dat het reisadvies iets is aangepast.
Het heeft voornamelijk betrekking op Isla Margarita.

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft een toevoeging geplaatst aan het officiële reisadvies.

Deze luid:
Ook in Isla Margarita moet na zonsondergang een zekere voorzichtigheid in acht worden genomen in het centrum van Porlamar en de badplaats Playa El Agua. De laatste maanden komt het voor dat pleziervaartuigen (zeiljachten) die voor anker liggen bij Isla Margarita (het schiereiland Macanao) en het eiland Coche, worden overvallen.

Voor het volledige reisadvies klik hier.

Ook Condor gaat minder vliegen op IM en als er niet iets snel gedaan word aan de criminaliteit dan ziet de toekomst voor IM en het vaste land van Venezuela als toeristisch vakantieoord er niet hoopgevend uit.
Nu heeft Chavez wel aangekondigd dat hij het toerisme nieuw leven wil inblazen, maar heb zo'n idee dat het alleen bij blazen blijft. Als je het presteert om in tien jaar alles uit de klauwen te laten lopen en alleen maar loze beloftes kan maken dan zie ik niet in hoe het toerisme nu ineens gered kan worden. Zeker nu niet met een regering die in financiële nood verkeerd en alleen maar liegt.


Groet
Alpha

Samenwerking drie bloggers mondt uit in een briljante open brief aan de critici van het HRW rapport

Niet zo lang geleden werd het HRW rapport aangevallen door critici. Bij het lezen wie de critici waren viel het op dat deze figuren eensgezind regimes ondersteunen die de vrijheid van de mens beteugelen.
Deze jokers die ook wel aangeduid kunnen worden als "usefull Idiots" voor dictators hebben vandaag een open brief ontvangen van drie bloggers.
Ik heb zelden zo'n goed geschreven "open brief" mogen lezen. De critici zullen hierop nooit antwoorden, want er is geen antwoord op. Ik hoop wel dat ze hun wonden mogen likken in een hoek waar ze nooit meer uitkomen.

Bij deze de melding van een dagblad die melding maakt over de critici en hier het antwoord van Miguel, Daniel en Alek aan deze critici.

Ook heb ik de open brief, wat echt een juweeltje is, aan de rechterkant van het blog gezet, bij de sectie "Links naar artikelen en Video's" Het kan dus altijd even snel geraadpleegd worden of opnieuw gelezen worden.

groet
Alpha

Cuba 50 jaar miserabele ellende en Yoani Sanches

Jullie mogen gerust weten dat ik "niet" van plan was om ook maar 1 letter te besteden over de 50 jarige revolutie in Cuba. Er staat genoeg onzin in de kranten waar Chavez de Cubaanse revolutie aanhaalde als, "de moeder van alle revoluties in Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied.’’
Ook vond volks-idioot Chavez het nodig om met veel ceremoniële poespas bekend te maken dat de "vlag" van Cuba een plaatsje moest hebben in het Pantheon van Caracas waar de restanten liggen van Simon Bolivar, dit als eer voor Cuba.
Het komt bij mij over dat de moorden die gepleegd zijn door de clan Castro worden uitgewist. De terror die dat bewind 50 jaar heeft uitgevoerd worden gezien als een heilig iets. Alle rechten die een individu zou moeten hebben worden door deze "feestelijke gebeurtenis" opnieuw diep onder de grond gestopt. Het is waanzin om dit te vieren en om er eigenlijk iets over te schrijven.

Ik werd eigenlijk van binnen geraakt door Yoani Sanches, de blog Award winner in Cuba.
Zij beschrijft heel kort wat de eerste dag van 2009 en wel over de eerste zonnestralen. En ze laat een video clip zien dat de zon opkomt in Cuba.

De weloverwogen en simpele tekst van haar en de simpele clip geven gewoon goed weer hoe de Cubaan denkt over 50 Castro Revolutie. Er is geen feestvreugde alleen de vreugde dat de gouden stralen van de zon weer te zien zijn. En de hoop dat het fascistische regime eens is afgelopen.

Groet
Alpha