Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

donderdag 15 januari 2009

Asamblea Nacional presenteert nieuwe artikelen voor de grondwet

Cilia Flores, president van de AN (Asamblea Nacional) heeft bekend gemaakt dat de Enmienda (is gemodificeerde voorstellen) van de grondwetswijzigingen, voorgesteld door Hugo Chavez de goedkeuring krijgt van de AN. Er komt dus een referendum waar het volk mag uitmaken of H. Chavez in het vervolg mag aanblijven als president. Het stemmen zal gaan via de eenvoudige "JA of NEE".
Nu weten wij en ook het volk, neem ik aan, dat het gaat om een referendum waar er goedkeuring gevraagd word dat Hugo Chavez tot in lengte van dagen kan blijven zitten als president van Venezuela. Onnodig is het om uit te leggen dat de grondwet opnieuw verkracht wordt op drie punten om deze "enmienda" er door te krijgen.

De rode garde met Chavez voorop is al een tijdje bezig met hersenspoelgymnastiek via de media en met allerlei speeches in het openbaar om te verklaren dat zonder Chavez dit land overgeleverd word aan fascisten, het imperialisme, het kapitalisme en de duivel. Het land zou in een burgeroorlog komen als de oligarchie het weer voor het zeggen zou krijgen en de "opbouw" van het socialisme zou vernietigd worden. Met andere woorden "het volk heeft Chavez nodig".
De garde is aardig bezig geweest om te klutsen met propaganda in de hersens van het volk.

Er komt dus een referendum illegaal of niet, hij komt.

Maar nu de tekst cq de vraag die op het formulier staat waarop je dus de "Si of No" moet indrukken op het elektronische systeem.

Ik heb het proberen te vertalen in het Nederlands zo goed en natuurgetrouw als voor mij mogelijk is.
Deze luid:
"Gaat U akkoord, met de wijzigingen van de artikelen 160, 162, 174, 192 en 230 van de republikeinse grondwet dat wordt gepresenteerd en behandelt is door het Assemblee Nationaal en deze versterkt en meer politieke rechten geeft aan de burgers, die de kandidaat voorgesteld heeft om dezelfde post voor de tijd die door de grondwet exclusief afhankelijk is op de mogelijke verkiezing van populaire stemmen".

Voor de Spaanstalige hier de originele tekst"

¿ Aprueba usted la enmienda de los arts. 160, 162, 174, 192 y 230 de la Constitución de la República tramitada por la Asamblea Nacional que amplia los derechos politicos del pueblo con el fin de permitir que cualquier ciudadano o ciudadana, en ejercicio de un cargo de elección popular, pueda ser sujeto de postulación como candidato o candidata para el mismo cargo por el tiempo establecido constitucionalmente dependiendo su posible eleccion exclusivamente del voto popular ?

Laat ik voorop stellen dat de tekst niet illegaal is, maar om het een beetje te kunnen vertalen was ik gewoon een lange tijd bezig. De zinsbouw en de woorden die gebruikt worden in het Spaans en de combinatie zijn echt niet alledaags.

Er zijn wat dingen die me opvallen en zelfs vragen oproepen.

Ten eerste wat me opviel is dat er gezegd wordt dat er meer rechten komen voor de burgers!!
Dit is zeer sterk te betwijfelen.
Dan al die artikelen die even genoemd worden. We geloven toch niet meer in sprookjes dat alle burgers deze artikelen van de grondwet even kunnen oproepen uit hun geheugen vandaan.
Dus waar stemmen ze voor?
Laat ik jullie een vraag stellen, noem eens op 5 artikelen van de grondwet die betrekking hebben op de herverkiezing.
Dan gaan we het opzoeken hoor ik een stemmetje zeggen in mijn ergens in mijn hoofd. Ja.... natuurlijk!!
Om hier iets op te zoeken zullen ze naar het internetcafé moeten gaan. zoveel aansluitingen zijn er niet in de barrios.

Dan wil je de wijzigingen lezen en de oude artikelen om te zien wat er nu veranderd is. mocht je het begrijpen en er uit komen wat er bedoelt is met de ambtelijke taal dan is het mogelijk om een verantwoorde keuze te maken.
Hier wordt gewoon ja of nee gestemd met de achterliggende gedacht ik mag hem of ik mag hem niet!! Vandaar de propaganda die zijn weerga niet kent van Chavez door middel van de media.

Hier even in het Spaans de veranderingen van de artikelen. Verzoek om een vertaler te gebruiken voor de niet Spaanstalige.

Los cambios a la Constitución serán los siguientes:

1. Se suprime la frase “de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”, del artículo 160, quedando redactado:

Artículo 160. El gobierno y administración de cada Estado corresponde a un Gobernador o Gobernadora. Para ser Gobernador o Gobernadora se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar.

El Gobernador o Gobernadora será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten. El Gobernador o Gobernadora podrá ser reelegido o reelegida.

2. Se suprime la frase “por dos períodos consecutivos como máximo”, del artículo 162, quedando redactado:

Artículo 162. El Poder Legislativo se ejercerá en cada Estado por un Consejo Legislativo conformado por un número no mayor de quince ni menor de siete integrantes, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los Municipios. El Consejo Legislativo tendrá las atribuciones siguientes:

1. Legislar sobre las materias de la competencia estadal.
2. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado.
3. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.

Los requisitos para ser integrante del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución establece para los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, en cuanto les sean aplicables. Los legisladores o legisladoras estadales serán elegidos o elegidas por un período de cuatro años, pudiendo ser reelegidos o reelegidas. La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo

3. Se suprime la frase “de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”, del artículo 174, quedando redactado:

Artículo 174. El gobierno y la administración del Municipio corresponderán al Alcalde o Alcaldesa, quien será también la primera autoridad civil. Para ser Alcalde o Alcaldesa se requiere ser venezolano o venezolana, mayor de veinticinco años y de estado seglar. El Alcalde o Alcaldesa será elegido o elegida por un período de cuatro años por mayoría de las personas que votan, y podrá ser reelegido o reelegida.

4. Se suprime la frase “por dos períodos consecutivos como máximo”, del artículo 192, quedando redactado:

Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

5. Se suprime la frase “de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”, del artículo 230, quedando redactado:

Artículo 230. El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida.

IK heb er maar één antwoord op en één verzoek, ik wil ook stemmen met mijn middelste teentje!!!
kleine update, vergat nog iets te melden. Gisterenavond in Cadena kon Chavez zeggen dat het referendum om maar één ding gaat. Alleen en exclusief voor hem is het referendum. Dus geen wijzigingen voor gouverneurs en burgemeesters.

Groet
Alpha

Ps
Het is voorlopig, totdat de privé drukte voorbij is, even mijn laatste artikel.
Eind van de maand ben ik weer terug.