Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

dinsdag 30 juni 2009

Coup Honduras, on-democratisch?

De coup in Honduras en de politieke democratische correctheid van de wereld!!

Het zijn de vragen die me nu al een paar dagen dwars zitten vanwege de coup in Honduras en hoe de wereld de coup in Honduras veroordeelt.

Ik kan mezelf vinden om de coup in Honduras te veroordelen. Democratisch gezien en vooral politiek is het juist, om geweld tegen een president te verwerpen.
Maar........ kijken we misschien niet te eenzijdig en veroordelen we de coup vanwege het woord coup en geweld wat bij het woord "Coup" hoort.
En de coup is zonder enige druppel bloed verlopen, totdat Chavez zich ermee ging bemoeien.

Wordt er niet naar buiten gebracht door de nu nieuwe regering dat de coup daar was om de democratie te herstellen. Dit vanwege het feit dat de afgezette president de grondwet niet respecteerde en deze wilde veranderen en om andere wetten van diezelfde grondwet niet te respecteren. Een president wordt gekozen en dient als geen ander de grondwet te respecteren en te verdedigen. En niet vanwege zijn eigen behoefte en genot een referendum te gaan houden om aan te blijven, welke al was afgewezen door het zittende kabinet. Als een meerderheid al tegen het referendum gestemd en afgewezen heeft en een president wilt niet luisteren, dan kan ik me vinden in het ontslaan van een president. Ook een president is een werknemer en een uithangbord voor het land.

Ik vraag me ook af of het buitenland wel weet wat er zich afspeelt in Honduras en in Midden en Zuid-Amerika. Er is momenteel een enorme verschuiving aan de gang onder het mom democratie.
Terwijl het allang geen democratie is en Venezuela spant hierin wel de kroon met een president die een soort dictatoriale monarchie rond zijn persoontje heeft opgezet.

Hebben we niet met zijn alle G. Bush van de VS tot 1 van de slechtste presidenten ooit bestempeld, waaronder zijn bemoeienissen in het buitenland en zijn opleggende wil hoe het hoort te zijn in de wereld.
We kunnen H. Chavez gewoon gelijk trekken met G. Bush. Chavez wil zijn wil opleggen in Midden en Zuid-Amerika. Was het niet zo dat we geïrriteerd werden als bijvoorbeeld Nederland zo nodig het voorbeeld moest volgen van Amerika.

Zelaya de afgezette president van Honduras was een marionet van Chavez en Chavez gaf wel de oliegelden die hij weer op zijn beurt stal van de Venezolaan, mits het linkse gedachte goed werd gepropagandeerd en beter nog als het zou omslaan in het ultra linkse. Wat dan ook zou inhouden dat de democratie ingeruild zou worden voor het communisme en de installering van een Zelaya monarchie, op dictatoriale lees geschoeid.

En Honduras wilde dit voorkomen en volgens de laatste peiling voordat Zelaya kwam met het voorstel van het referendum was zijn aanhang al geslonken tot net 30%.
De invloed van Castro en Chavez in Honduras is groot en wanneer er iemand weet hoe je moet frauderen dan zijn deze twee de grootmeesters in het bewerken van uitslagen. De angst omtrent de reputatie van deze twee van hoe je uitslagen moet manipuleren heeft mijn inziens de coup veroorzaakt. Het niet willen afglijden naar een dictatoriaal bewind en het redden van de democratie.

Is het zo democratisch van Chavez om te dreigen met oorlog tegen Honduras. Chavez heeft nu al in 15 maanden twee keer gedreigd met oorlog (Colombia, Honduras). Niet meegeteld de keren dat als Amerika zou aanvallen hij wel even 11 Vietnams zou beginnen.
Degene die denkt dat dit democratisch tot stand is gekomen om Honduras aan te vallen is niet goed wijs.
Chavez is ook volgens zijn eigen zeggen tegen geweld en zeer vredelievend, maar steeds opnieuw bewijst hij dat de leugen ingebouwd is in zijn systeem en komt het soldaatje naar boven.
En wederom een bewijs van het na-apen van G. Bush, als je niet wilt luisteren dan komt er oorlog.

De ALBA landen hebben nu hun Ambassadeurs teruggetrokken uit Honduras en ook wat verschillende landen uit Zuid en Midden Amerika hebben aangekondigd om hun ambassadeur terug te trekken.

Is terugtrekken dan politieke correctheid om te tonen dat het geen democratische beslissing is geweest van Honduras. Is het stoppen met overleg en je mensen terugtrekken democratisch. Wellicht zouden de ambassadeurs met praten en hun standpunt toelichten aan de nieuwe regering en leger ze kunnen doen inzien dat een coup niet de oplossing is. En misschien komt er wel naar buiten dat er wel democratisch is gereageerd. Nu moeten we het doen met de opgerichte linkse zender van Chavez, namelijk de zender Telesur die verslag geeft.
Of moeten we de nieuwe G. Bush volgen met een aanval op Honduras?
En denkt nu niet dat de meerderheid van Venezuela kiest voor oorlog. Het democratische regime van Venezuela heeft alles in handen en dus is zo'n "voorstel" van Chavez al genoeg om oorlog te beginnen, terwijl ik zo'n 80% inschat die tegen een oorlog is.

Wel is het zo dat de chavista nu de onlusten veroorzaken in Honduras. Een soort gesponserde aanval van Venezolanen die ingehuurd zijn door Chavez, er wordt gesproken van ruim 500 chavista's.
Dit uiteraard ook gesteund met de uitlatingen van Chavez dat hij er alles aan gaat doen om Zelaya weer terug te krijgen als president van Honduras en dus de nu zittende regering omver wil werpen.
Terwijl Chavez zo vaak zegt tegen andere landen bemoei je niet met binnenlandse zaken van een ander land.

Waar blijft "nu" de internationale gemeenschap om dit te verwerpen? Geen enkele letter lees je van een regering die dat verwerpt.

Wanneer wordt er "nu" democratisch gereageerd met een protest tegen Venezuela of de ALBA landen en worden de ambassadeurs daar teruggeroepen? Of is het beter om je kop in het zand te steken met het mooie weer op Zandvoort en denkende aan een zonnebril die je als onkosten wil gaan opgeven.

Maar de vraag blijft voor mij, wat is democratische correctheid. Het beschermen van de democratie of democratisch de nek om laten draaien van de democratie.


groet
Alpha

zondag 28 juni 2009

Coup in Honduras, Chavez dreigt weer met oorlog

De coup in Honduras is gezien de ontwikkelingen een feit geworden. De militairen hebben eerst de zittende president M. Zelaya gevangen genomen en later op het vliegtuig gezet naar Costa Rica.
Vanaf dat moment volgen de gebeurtenissen in rap tempo. Roberto Micheletti heeft Zelaya vervangen als president. Voor mij nu nog een onbekende, de coup was ook vrij plotseling.

Het parlement van Honduras heeft Manuel Zelaya ontslagen doordat hij keer op keer de grondwet negeerde en niet respecteerde. Hierdoor heeft het leger ingegrepen om de grondwet te beschermen.

Chavez heeft een waarschuwing afgekondigd dat zodra de Venezolaanse Ambassade zou worden aangevallen hij dit ziet als een afkondiging van oorlog tegen Honduras.

Volgens niet verder bevestigde berichten komt de Herald met een schrijven dat er Cubaanse en Venezolaanse soldaten zijn gesignaleerd bij de grens van Honduras.

De Europese Unie komt met een verklaring dat ze de coup in Honduras unaniem veroordelen.
En ook de president van Amerika, Obama wil dat Honduras zo snel mogelijk de democratie hersteld.

Op VTV wat ik live heb gevolgd in Spanje zegt Zelaya, dat hij maandag weer terug gaat naar Honduras en de president van Costa Rica zou hem vergezellen. Ook wist Zelaya te vertellen dat hij er even tussen uit was??? Maar als president heeft het volk hem nu nodig. En dat er geen sprake was van dat hij was afgezet en gewoon president is en blijft van Honduras. De krant citeert hem iets anders.

Natuurlijk zijn de ultra linkse vriendjes van Zelaya allemaal van de partij als het gaat om de woorden van Chavez te volgen en Chavez gaat zelfs zover dat hij er alles aan gaat doen om Zelaya weer terug te krijgen als president van Honduras.

Politiek gezien heeft Obama en de Europse Unie volledig gelijk dat ze de coup veroordelen. De reden dat ze dit doen is omdat het leger dit gedaan heeft en niet democratisch is gebeurd met een stemronde. En leger coups hebben vrijwel altijd een negatief beeld opgeleverd met een militair als president.

Zelf zit ik in een soort tweestrijd, ik kan me ook niet geheel vinden in een leger coup, maar aan de andere kant heb ik van dichtbij meegemaakt wat het betekend om iemand te zien veranderen van een democraat naar een dictator.

De gelijkenis gaat volledig op met Chavez. Zelaya werd in 2006 gekozen als een conservatief en veranderde na zijn beediging in een communist. Er werd toenadering gezocht en gevonden met Chavez en Zelaya begon ook ineens allerlei wetten te veranderen en had voor afgelopen zondag een referendum gepland wat hem net als Chavez mogelijk zou maken om herhaaldelijk herkozen te worden.
Dat referendum wekte enorme beroering op en het volk kreeg de steun van de militairen om de grondwet te beschermen. Was dat maar in Venezuela gebeurd!!

Nu kan ook de Europese Unie wel de coup veroordelen, maar ik hoor niets van de Europese Unie van een veroordeling dat een president eenzijdig de grondwet gaat veranderen of de mensenrechten schend, of met een enorme fraude president kan blijven. Net of ze nog niet weten wat er allemaal loos is in Zuid-Amerika.
Wellicht zien ze nog steeds Honduras als een bananenrepubliek, Honduras was als eerste land de eigenaar van deze benaming, vanwege de grote export aan fruit.

We zullen moeten afwachten wat er verder gebeurd en/of Chavez Honduras binnenvalt. Het schijnt dat de Ambassade van Venezuela nu leeg is in Honduras en dat de militairen het ambassade personeel verwijderd hebben.

Update met foto's van de coup

groet
Alpha

zaterdag 27 juni 2009

Chavez propaganda en "chavismo" indoctrinatie

Zoals iedere ochtend als ik even de tijd heb en voordat ik weg moet, sla ik even het nieuws open over Venezuela. Drie minuten de koppen lezen en je hebt genoeg waanzin voor wel 10 artikelen om alle narigheid die Chavez uitvreet te vermelden. Al zijn uitspraken en die van zijn ministers en de uitvoeringen van zijn beleid zijn niet te bevatten en zoals altijd ten nadele van zijn eigen bevolking.
Begrijp me goed het is niet ten nadele van hemzelf of zijn imago. En wat krom is oreert hij recht door simpel weg niet alles te vertellen met wat een nieuwe wet werkelijk inhoud of de hulp die hij geeft aan andere landen. Hierdoor lijkt of Venezuela het ideale land is waar alles super goed geregeld is en waar geen enkele tekorten meer zijn op allerlei gebieden. Althans zo brengt Chavez zijn 21ste eeuwse revolutie naar buiten toe aan zijn aanhangers. Nu is het overgrote gedeelte van zijn aanhang niet gespeend van enige opleiding en met een gelimiteerd verstand en Chavez neemt daar handig misbruik van. Ook begin ik te twijfelen van deze aanhang of hun lange termijn geheugen is uitgeschakeld. Chavez komt zo vaak op de TV met propaganda en repeteert wat kwalijke gevolgen waren van de regeringen voor hem en wat het kapitalisme verwoest heeft. Door gemiddeld 40 uur op de TV te verschijnen vernieuwd hij iedere keer het korte termijn geheugen van zijn aanhang. Ga met een chavista in gesprek en hij verteld exact wat Chavez keer op keer herhaalt in zijn propaganda soap, er komt geen ander argument uit dan wat Chavez opdreunt op de TV. Vergelijkbaar met een soort klassikaal opdreunen van de tafels op de lagere school waardoor het wel wordt opgeslagen in het geheugen. We noemen het ook wel indoctrinatie en zelfs een nieuw soort heropvoeding met kwalijke gevolgen.

Gisteren had ik een artikel over een bejaarde vrouw met fracturen aan haar heup die met een pick-up vervoerd werd, omdat er geen ambulances waren in het ziekenhuis. Vandaag staat er met geuren en kleuren in de krant dat de president van Bolivia 170 nieuwe ambulances heeft gekregen van Chavez. Jammer dat het er geen 171 waren, gelijk met het alarmnummer van Venezuela die zonder ambulances zit. Misschien dat getallen iets meer zegt bij zijn aanhang, al heb ik zeer sterke vermoedens dat dit iets te veel gevraagd is.

Zoals ieder mens zijn er zaken die we privé houden of gewoon in gezinsverband bespreken of delen met familie en vrienden. Elke buitenstaander hoeft niet alles te weten wat we zeggen of denken.

Chavez bang voor een aanslag op zijn leven wil wel alles weten. Er zijn volgens hem al 39 aanslagen geweest, al is er tot op heden niet 1 aanslag bewezen. Het brengt mij tot punt twee van deze ochtend, met wat er in de krant staat en hoe hij zijn aanhang misleid.

Er is een nieuwe wet in aantocht en de NA zal deze ongetwijfeld goedkeuren. Het gaat over het afluisteren van elk gesprek die gemaakt wordt per telefoon. Deze wet zal 24 uur per dag en 7 dagen in de week alle gesprekken opslaan (*) van alle Venezolanen die de telefoon gebruiken. Er zijn geavanceerde programma software die alles kunnen filteren en verdachte gesprekken er uit kunnen halen. Het ligt aan de programmeur hoe hij zijn filter instelt. Zelfs de banken moeten hun gegevens over klanten naar de regering sturen.

Het is de bedoeling dat iedere provider de telecommunicatie gesprekken voortaan doorstuurt of aangeleverd wordt aan de regering.
Ik heb het ontwerp van de wet zoals deze aan het NA is gegeven op een PDF staan en zal even kijken of ik deze alsnog online kan zetten om te downloaden.
Nu komt Chavez deze ochtend in het nieuws dat de privacy niet geschonden wordt met deze nieuwe wet. Natuurlijk niet Chavez,...... afluisteren van privé gesprekken is geen schending van de privacy.
Nu is het al moeilijk om een bureaucratische opgestelde vraag te begrijpen en een wet is zelfs van een heel andere orde en alleen met een uitleg te begrijpen.
Chavez kan mij nog meer vertellen maar deze wet schendt alles wat te maken heeft met de privacy.
Maar hoe leggen we dit de Chavista uit die maar geen kwaad wil horen van zijn indoctrinatie meester.
We hoeven ons ook niet af te vragen met de records die Chavez al heeft staan met fascistische lijsten, hoe de gegevens van de gesprekken in de toekomst worden gebruikt. Ik verwacht na een paar maanden ineens wat ontslagen te zien bij het leger en bij andere functies in het genationaliseerde bedrijfsleven.
De link zal moeilijk te bewijzen zijn en voor de chavista zelfs onbegrijpelijk en zal het afdoen als gelul, als er gerefereerd wordt naar een opgeslagen telefoongesprek.
En nu hou ik het nog rustig, maar eerlijk gezegd denk ik dat we er wat meer politieke gevangenen bij krijgen.

Groet
Alpha


Update: (*)
De link naar globovision geeft ook de link naar de pdf file met de wet zoals deze is aangeboden aan het NA. zie boven in tekst. Voor degene die direct naar het pdf willen.

vrijdag 26 juni 2009

Chavez over CNN en Michael Jackson

Chavez kan niet begrijpen dat het nieuws over Honduras minder aandacht krijgt dan Michael Jackson.
Hij klaagt dat alle prijzen en records over het leven van Michael Jackson wordt uitgelicht op CNN.
Natuurlijk refereert hij weer dat dit het kapitalisme is.

De clip van Chavez met nederlandse ondertiteling.


Natuurlijk heeft Chavez gelijk dat het nu levensgevaarlijk is voor de zittende president.
Ze vechten voor democratie om de president af te zetten die net als Chavez een dictator in wording is.
Met een president die de grondwet respecteert zullen er geen mensen zijn die eventueel kunnen sneuvelen en nu vechten voor hun vrijheid. Het kan lang duren of kort, maar Chavez zal ook met een echte coup te maken krijgen. En degene die sneuvelen komen voor zijn rekening.

Als we over aandacht praten op de TV dan spant Chavez toch wel de kroon. Meer dan 40 uur per week is de man op alle kanalen te zien en te horen. Vaak met vulgair taalgebruik waarmee hij zijn afkomst verraad. En vaak met een herhaling van wat hij beweerd. Tegenwoordig vult hij de tijd op als reclame man op te treden en showt hij luiers of een eigen frisdrankje.

Het zal wel een enorme nijd en jaloezie zijn dat hij zo klaagt over CNN. Zelf komt de man maar zelden op CNN en dan nog voor een paar secondes en in die korte tijd wordt hij met de grond gelijk gemaakt en als clown neergezet.

Ook zijn muziekcarrière kan je ook niet vergelijken met die van M. Jackson.
En als we het hebben over de muziek van M. Jackson dan kunnen we gewoon zeggen dat deze briljant was en dat hij een genie was. Een pop en muziek icoon die onvergelijkbaar is, zijn muziek ging over alle grenzen heen en bracht de mensen tot elkaar. Chavez zaait alleen tweespalt in Venezuela en drijft een natie uit elkaar. Vraag aan een kind in Verweggistan wie Michael Jackson is en hij begint te bewegen en te zingen. Stel datzelfde kind de vraag wie Chavez is of waar Honduras ligt en er valt een doodse stilte.

En nu ik het toch heb over de muziekcarrière van H. Chavez dan is het moeilijk te vergelijken, maar het meest komt hij in de buurt van Manke Nelis met Kleine Jodeljongen. Ja..ja.. ik weet het... ik trek Manke Nelis wel heel erg naar beneden.

Clip Manke Nelis met Jodeljongen


Het gebeurt niet vaak maar moet Chavez met één ding gelijk geven. Michael Jackson was net als iedereen een normaal mens en dus kan je doodgaan. Maar zijn muziek leeft verder.
Jaloers hoef je niet te zijn Chavez, ik garandeer je dat je minimaal 1 minuut op CNN komt en je weet nu hoe.
We moeten het wel socialistisch houden!
Daarna gooien we je bij de hoop van gewezen dictators en word je een waarschuwing voor later.


groet
Alpha

donderdag 25 juni 2009

Alarm nummer Venezuela 171 tuut...tuut....tuut....piep...piep...piep.....

Zoals ieder land heeft ook Venezuela een algemeen alarmnummer voor de politie, brandweer en ambulance. Nu heeft Chavez er voor gezorgd dat door zijn verbeteringen, politie is corrupt, brandweer werkt met materiaal wat ontoereikend, oud en in een vervallen situatie verkeerd en voor de ambulances daar hebben we een betere bestemming voor. (zie verder in het artikel)
Zijn laatste verbetering is, het alarm nummer 171 moet bereikbaar zijn, maar we geven ze niet dat wat ze nodig hebben. In zijn opzicht zijn mensen alleen maar vervelend. Eerst was het nummer niet bereikbaar, dus dat is veranderd en nu niet zeuren.

De alarmbel hangt al uit op Isla Margarita, ze kunnen het publiek niet meer helpen als er iets gebeurd.

En op het vaste land heeft 171 er iets op gevonden!!
We nemen even het voorval van een vrouw van 85 die haar heup brak en ze moest vervoerd worden. Het ziekenhuis had geen ambulances, dus alarm nummer 171. Deze vermelden alleen dat ze ambulances sturen voor ernstige situaties. Is dat inventief of niet van 171?
Dus het arme mens werd in een open pick-up vervoerd. Het verhaal vertelt niet of de vrouw dit op haar leeftijd overleeft heeft. Maar we kunnen rustig aannemen dat het niet prettig gelegen heeft.
Het is bijna niet te geloven, ware het niet dat we een foto hebben van dit voorval.

klik op foto voor het korte bericht in het Spaans


Ik heb het al eens verschillende keren gehad over de beruchte bende "La Piedrita" met als hoofd terrorist Valentin Santana.
Even de herinnering ophalen hoe deze bende zich verplaatst. En hoe ze kenbaar maken dat ze de revolutie van Chavez steunen. Wat is makkelijker om wat foto's te laten zien die ik nog niet eerder heb geplaatst. (op eentje na dan)

Klik voor vergroting
In de ogen van Chavez is het ook veel belangrijker om zo'n stadsguerrilla te onderhouden dan te zorgen dat de burgers iets terugzien van het oliegeld.
Ik vraag me echt af wat zo'n tuig als de piedrita nu doet met een ambulance. En eigenlijk geld het voor al de voertuigen.

dinsdag 23 juni 2009

Venezuela.... Piratenland!!!

Het regime van Venezuela blijft maar wetten veranderen en met het nieuwe voorstel begeven ze zich op de weg van pure piraterij. We hebben eerst kunnen zien dat er wetten veranderd werden ten gunste van Chavez. Deze veranderingen druisen in tegen alles wat te maken heeft met een democratie. En nu wil Chavez zich begeven op het produceren wat wettelijk en wellicht wereldwijd beschermt is.
Het systeem wat hij volgt is wat hij al eerder toegepast heeft, je veranderd gewoon de wet in je eigen land en je bent legaal bezig.

Het gaat nu om octrooien en patenten om deze niet te erkennen op het gebied van medicijnen, agro-industriële producten, meststoffen en herbiciden.

Een gesprek tussen Chavez en de minister van handel en president van Indepabis (instituut voor het verdedigen van personen van eigendom en diensten) Eduardo Samán leverde het volgende op.
Er komt een nieuwe/aangepaste wet, de wet op industrieel eigendom.

Chavez verklaarde dat de afhankelijkheid op de wetten van het kapitalisme gebroken moeten worden.

En Eduardo Samán voegde er nog aan toe dat patenten geen belemmeringen mogen hebben op het produceren van medicijnen en andere producten.

De wet op industrieel eigendom bestaat al sinds 1955 en wordt met de nieuwe wet in de prullenbak gegooid.

Wellicht ingegeven door een enorm geldgebrek van het regime en om toch de vraag in het land naar medicijnen op te lossen gaat Venezuela op de piraten-toer. Er zijn ook sterke geruchten dat de Venezolaanse farmaceutische industrie geen buitenlandse valuta meer heeft en dat er een omvangrijke lening is geweigerd.

De eerder genoemde industrieën zullen deze ontwikkeling met argus ogen volgen. Er gaan miljarden om in deze industrieën en als er een piraat de producten gaat kopiëren en op de markt gaat brengen zullen de onderzoekskosten nooit terugverdient worden.


Groet
Alpha

maandag 22 juni 2009

Chavez en het regime van Iran maken de democratie lam

De ontwikkelingen in Iran en de herkenbare handelwijze in een dictatorschap, zoals deze wordt gehanteerd in Venezuela nopen mij om er iets over te vertellen.
Allereerst laat Ahmadinejad zien hoe een dictator werkt. En tevens laat dictator Chavez zien hoe hij achter zijn ultra rechtse vriendje staat. Ultra links (Chavez) en ultra rechts (Ahmadinejad) is vrijwel één pot nat. Chavez wil in Venezuela niet praten of samenwerken met de oppositie ook al is deze links geörienteerd. Maar Ahmadinejad is anders, het is een dictator en één van zijn vele broers!

De regering van Iran laat zien hoe je een demonstratie neerslaat en demonstranten vermoord. Alles is zo'n beetje op de TV vertoond en hoe dat in zijn werk gaat.

Iran heeft journalisten gedreigd, kranten van de oppositie verboden te drukken bij alle drukkerijen, de telecommunicatie plat gegooid, TV gecensureerd, internet gemodereerd (Bijna plat), journalisten opgesloten, buitenlandse journalisten het land uitgegooid, radio´s dichtgegooid etc.. etc.., zodat er gesproken kan worden over een totale blokkade van informatie.
Gelukkig kon er hier en daar met Twitter (een soort internet sms systeem, je tweet met elkaar) toch de buitenwereld geïnformeerd worden. Zonder Twitter zouden we niet veel weten.
Kreeg deze uitstekende "Cartoon" opgestuurd. Klik voor vergroting.

Op Twitter en bij de oppositie in Iran is er momenteel grote beroering om een voorval met een studente. Het is op dit moment het gesprek over het meedogenloze optreden van de regering tegen de demonstranten. De studente Neda (27) word voor het oog van de camera vermoord. En ze doet niets anders dan op dat moment alleen maar daar zijn! Ze schoot niet met een geweer of gooide met stenen, helemaal niets. Sterker nog, ze zat vast in het verkeer met haar auto, op weg naar haar muziek les, en kreeg het zo warm in de auto dat ze besloot om even te kijken, met de dood tot gevolg.
Ze is volgens het regime door terroristische elementen vermoord. En dus zijn ze met deze woorden direct klaar met hun onderzoek.
Volgens een ooggetuige was Neda met een kleine video camera beelden aan het maken, voordat ze geraakt werd. En haar verloofde weet zeker dat Neda door de regeringsgetrouwe Basij-militie is vermoord. En volgens andere ooggetuigen was het een scherpschutter van de Basij-militie.

Momenteel wordt Neda Agha Soltani nu de Engel van Iran' of de 'Stem van Iran' genoemd (Neda betekent stem in het Farsi).
Een herdenkingsdienst voor Neda is verboden verklaard door het regime.

De clip is schokkend, het begint dat Neda daar in de drukte wat rondloopt. Hierna neemt een reporter van CNN het over. De clip beslaat drie korte clips, de laatste is zeer schokkend.


Een ander voorbeeld: De chef van de politie in Teheran, Azizallah Rajabzadeh, heeft maandag gezegd dat de politie niets te maken heeft met een schietpartij zaterdag in de marge van demonstraties. De politie mag geen vuurwapens tegen betogers gebruiken en heeft dat ook niet gedaan, aldus de politiechef.
Hierbij vielen 13 doden en 22 gewonden. Ook gedaan door de oppositie?
M.a.w. onderzoeken heeft geen prioriteit en het zal nooit opgelost worden.

Nu zijn er ook zeer sterke aanwijzingen richting Hezbollah (5.000 man) die in Iran hun terroristisch guerrilla ervaringen aan het bij-scherpen zijn. De banden van de Hezbollah zijn nogal nauw verbonden met Iran. Iran levert wapens en steunt openlijk de Hezbollah, dus doen ze iets terug. Overigens wordt het met kracht ontkent door Iran. (waar heb ik zulke dingen nu vaker gehoord?)

Natuurlijk verschijnt Chavez in de kranten om zijn gelukwensen over te brengen met de overwinning van zijn vriendje "achmetmieninbed" in Iran.
En de Venezolaanse "democraat" gaat nog verder toen hij zag dat er zoveel demonstraties waren in Iran wegens vermeende fraude.
Chavez moest even kenbaar maken dat de wereld respect moet tonen voor Iran, met de grote leider Ahmadinejad en de Ayatollah, die een ondermijning van de revolutie neerslaat. En de buitenwereld moet zich niet mengen met Iran.

Het is alom bekend dat Chavez ook altijd alles ontkend en altijd moet er gezocht worden bij de oppositie. Ja natuurlijk de oppositie knalt net als in Iran zijn eigen aanhangers neer!! Je bent al gestoord als je zulke dingen kan bedenken en nog gekker als je dit naar buiten brengt.
Zelfs met een fraude die zijn weerga niet kent moet in dictator land iedereen maar geloven dat een uitslag "democratisch" tot stand komt en dat het eerlijk verloopt en anders de beuk erin als er een demonstrant zich vertoont op straat.
Nu bewijst zo'n instelling ook waarom er altijd gewonden en/of doden vallen in Venezuela als er een demonstratie is.

Over de fraude is maar één ding te zeggen, "Er is gefraudeerd" en het gaat vermoedelijk om zo'n 3 miljoen stemmen en waarschijnlijk is dat aantal aan de krappe kant.
De fraude zou gaan over ruim 160 steden. Nu kwam de geestelijke leider eerst met een verklaring dat er vermoedelijk is gefraudeerd en later trok hij dit allemaal in.
De geestelijke "Raad van Hoeders" erkent dat er gefraudeerd is! Maar hun verklaring staat haaks op wat ze uiteindelijk beweren.
Ze zeggen dat er niet is gefraudeerd in 160 steden maar in 50 steden?? En volgens hun komt het vaker voor dat er meer stemmen zijn dan stemgerechtigden?
En volgens deze raad komt het voor dat degene die gerechtigd zijn om te stemmen, in verschillende steden mogen stemmen, het is dus logisch dat er meer stemmen zijn dan stemgerechtigden? Er wordt nu gekeken of de fraude de uitslag zou doen veranderen. Aldus hun verklaring!!!
Voor mij is fraude gewoon fraude en als er gefraudeerd is behoor je gewoon opnieuw een nieuwe stembus ronde uit te schrijven. En alle fraudeurs of degene die dit promoten verbieden hun stem uit te brengen en/of zich beschikbaar te stellen voor een presidentsverkiezing.
Zo sluit je dan ook dat de nieuwe stembusronde opnieuw op fraude uitloopt. Maar wie gelooft er nog in dat dit zal gebeuren!!

De democratie in Venezuela is verdrongen door een ideologie van een militaristische heerser en dat geld ook voor de Geestelijke Raad van de Ayatollah en de raad van broederschap, we kunnen dus gewoon zeggen dat de Iraanse democratie is lam door de Islam.

Update.
Lees nu net dat de Raad van Hoeders unaniem besloten hebben dat er geen fraude is gepleegd.
Nu verrast dit antwoord mij in het geheel niet. Typisch de stijl van het regime in Venezuela.
Er zijn vele overeenkomsten te vinden en je hoeft niet diep te graven.


Groet
Alpha

vrijdag 19 juni 2009

Venezolaans nieuws, een dag met herhalingen van robolucion, rijk zijn is slecht etc.. etc..

Zolang ik nu schrijf over Venezuela en Chavez, heb ik Chavez nog nooit kunnen "betrappen" op een waarheid, een losstaand feit wat helemaal en zonder flauwekul gewoon waar is. En het zijn allemaal herhalingen van vette leugens en verzinsels waar de man mee komt. Je wordt er soms gewoon melig van.
Pak een willekeurige dag uit het verleden en vergelijk het met 1 of twee dagen geleden en je zult zien dat het overeenkomt. Als Chavez op de TV komt dan denk ik weer daar heb je onze "Jehova" van de 21ste bolivariaanse socialistische eeuw weer.
Ik heb niets tegen Jehova getuigen, maar die komen ook elke week met hetzelfde verhaaltje langs en het liefst op zondagmorgen vroeg en dan lekker lang op de bel drukken!!

Soms heb ik het idee dat hij iedere keer opnieuw begint in zijn eigen draaiboek. Ik zie hem dan in gedachte 's avonds naar bed gaan in zijn fluwelen pyjama met okselzweetvangers en met zijn zijde ondergoed met incontinentie inlegslip (soms lacht hij en heeft niet macht om.....), pakt zijn draaiboekje van het nachtkastje en kijkt op zijn gouden cartier horloge, ingelegd met "8 diamantjes" die allemaal naar links wijzen en ziet dat het een oneven dag is. Hij slaat pagina 1 open (op de even dagen neemt hij pagina 2) en ziet tot zijn grote vreugde en verassing dat hij een rede moet houden over de kapitalisten en dat rijk zijn slecht is. Opgewonden over dit "nieuwe" onderwerp belt hij met zijn nieuwe vergatario naar zijn minister van financiën. Deze minister beantwoord het telefoontje met zijn nieuwe vergatario en ze slaan als oude viswijven aan het lullen. Tot zijn grote vreugde hoort Hugootje dat er steeds meer nieuwe rijken zijn en dat de "oude" rijken aan het uitsterven zijn.
Hij schiet van blijdschap in zijn nappa pantoffels met stalen neus. Chacon minister van Wetenschap heeft deze laten ontwikkelen, nadat Chavez zijn teen stootte aan een echt suikerklontje wat op de grond lag en de teentjes van Hugo worden nu beschermd tegen een eventuele andere aanslag van de CIA. Loopt door wat kamers heen, raakt de weg kwijt en beland in de kamer met prehistorische voorwerpen.
Loopt vloekend weg en klaagt waarom zijn huis zo groot is en vindt na een half uur de weg naar zijn slaapkamer. Uitgeput van deze onmenselijke inspanning kruipt hij in bed. Roept met de huistelefoon zijn kamermeisje en zegt dat de aircondition te koud staat en dat ze deze met een halve graad moet bijstellen.
Half halucinerende in bed bedacht hij dat het ergens wel loonde om in de prehistorische kamer te belanden. Hij pakt wat cocapasta en met de hulp van dit goedje komt hij op het idee voor zijn rede, om over vroeger te beginnen dat de rijken alles gestolen had van de bevolking en dat het nu tijd is om alles terug te stelen.

Ineens begint zijn automatische fax heel zachtjes te zoemen. Hij staat weer op, schiet in zijn protector sloffen en loopt zonder bril naar het fax apparaat. En er komt een voor hem nieuw bericht te voorschijn van de Stanford bank. Een brede glimlach verschijnt als hij allemaal bekende namen ziet en de cijfers. Hugo is blij als hij denkt dat ze aan hem denken om de nieuwe telefoon nummers door te geven. De CIA luistert altijd mee dus het is goed zo.
Dit is de Lijst met "telefoonnummers.
500 STANFORD BANK LIST PSUV
Diosdado Cabello US$ 278,561,500
Danilo Diaz Granados US$ 107,484,000
Victor Cruz Weffer US$ 98,675,500
Ali Rodriguez Araque US$ 79,231,500
Tobias Nobrega US$ 77,109,500
Rafael Sarria US$ 66,182,500
Rafael Alvarez Cederborg US$ 45,627,000
Carlos Eduardo Kauffman US$ 43,762,000
Rafael Ramirez US$ 39,765,500
Jesus Maria Viloria US$ 34,728,500
Guillermo Palacios US$ 31,706,000
Orlando Soghbi US$ 26,607,000
Jose Vicente Rangel Vale US$ 26,068.130
Jose Gregorio Vielma Mora US$ 24,879,000
Freddy Bernal US$ 22,891,000
Jorge Luis Garcia Carneiro US$22,685,500
Ramon Alfonzo Carrizales Rengifo US$ 21,349,000
Francisco Ameliach US$ 20,993,000
Jose Vicente Rangel Avalos US$ 19,937,000
Rafael Jose Sanchez Marquez US$ 18,375,500
Hugo de los Reyes Chavez US$ 17,743,500 (Hugo (Chavez's father)
Leonardo Gonzalez Dellan US$ 17,375,500
Hector Navarro US$ 16,078,500

Met zijn hoofd in de wolken loopt hij weer terug naar zijn kingsize bed, maar daar stoot hij zijn protector slof tegen het nachtkastje. Hij begint te lachen en het inlegslipje deed zijn werk. Niet storende aan wat er beneden gebeurde dacht hij, geweldig die Chacon, ben blij dat ze bijna alle banken hebben overgenomen.
Dit moet gevierd worden gaat er door zijn lege grijze cellen. "Ik zal morgen even de coördinaten doorgeven waar ik mijn barbecue feestje geef op de finca in Barinas. (deze hebben ongeveer de grootte van Luxemburg)
En met een tevredengesteld leeg hoofd valt hij in slaap.

Gebaseerd op de eerste twee berichten wat ik vanmorgen in de krant zag staan.

Artikel 1.
Artikel 2.

donderdag 18 juni 2009

Rood, Racisme, Fascisme.

Uitleg Racisme:

Wettelijke definities Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent raciale discriminatie "elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven"

Note. Chavez nam wel op een hele heldere wijze standpunt voor de Palestijnen in December en januari van dit jaar. Er is officieel een aanklacht tegen hem ingediend voor racisme. Chavez heeft zich tot nu gehouden aan zijn instelling van deze maanden en zich nooit verontschuldigd.

Uitleg Fascisme:
Fascist [zelfstandig naamwoord] aanhanger van het systeem waarbij de leider zijn wil oplegt aan anderen.

voorbeeld: Hitler was een fascist

Note: Denk aan de manier waarop Chavez de grondwet en wetten naar eigen goeddunken verandert en geen inspraak tolereert of dat het tegen de constitutie indruist. Wat Chavez wil veranderen gebeurd gewoon en de rest moet volgen.

Ook Mussolini was een fascist.
Zie hier de uitleg over Mussolini. Klik op tekst voor het hele artikel

Tijdens de hevige sociale onrust die Italië na de oorlog trof, greep Mussolini zijn kans. Fascistische knokploegen namen deel aan het 'herstel van de orde'. Als kampioen-bestrijders van het communisme kwamen de fascisten in 1922 in de regering. Met een demonstratieve 'Mars op Rome' werd dit alles bezegeld. Die mars was echt een propagandastunt in Mussolini-stijl: politiek als theater. (Tot Mussolini's grootste bewonderaars hoorde Adolf Hitler. Hitlers mislukte staatsgreep in de Beierse hoofdstad München, in november 1923, had gevolgd moeten worden door een Mars op Berlijn.)

Nu is het nooit leuk om met het idee te lopen dat je een racist of fascist bent.
De meeste van ons maken zich hier ook geen zorgen om, omdat ze denken dat ze geen Fascist zijn of Racist. Het komt bij de meeste niet eens op dat ze dit zijn.

In Nederland hadden we in de tweede wereldoorlog ook de meelopers met het regime van Hitler.
Deze NSBers zijn na de oorlog flink achtervolgd en gestraft. De vrouwen die heulde met de "vijand" werden direct bij de bevrijding allemaal kaalgeschoren en vele werden ook daadwerkelijk gestraft.
Wat deden ze verkeerd, ze steunde de politiek van Hitler en dachten een nieuwe wereldorde te scheppen. Het derde Rijk zou ontstaan volgens Hitler. Chavez is ook bezig met een nieuwe socialistische orde en heeft plannen om dit uit te breiden over geheel Zuid-Amerika.

Maar moet je je nu zorgen maken om je zelf uit te dossen in het rood en Chavez steunt?

Het is dezelfde politieke steun die je geeft als wat voorheen verschillende Nederlanders "de NSBers" gaven aan Hitler.
Een politiek met racisme en fascisme.

Voorbeeld van het uiten van chavista's
Het is dus een keuze die je maakt als stemgerechtigde. Je stemt op iemand met een totaal pakket aan maatregelen en niet op de helft van de goede dingen die hij voorspiegelt en aantrekkelijk is voor jouw als persoon.
Ook heeft Chavez in Venezuela de kleur "Rood" een wel hele speciale betekenis gegeven.
En staat nu in Venezuela ook voor racisme en fascisme. Het is de kleur die hij uitdraagt voor zijn politieke richting en zijn posters of vlaggen enz.. enz.. is rood.
Dus zelfs de rode kleur die je draagt maakt je al verdacht in Venezuela.


Zo had iedere fascist zijn zwak voor een bepaalde kleur of teken, maar altijd in een leger uniform.
Mussolini had de voorkeur voor Zwart
Hitler had zijn voorkeur voor het hakenkruis
En Chavez's zijn voorkeur is rood


Stelling: Iedereen die het met Chavez eens is, zichzelf in het rood aankleed, maakt zich dus net als Chavez schuldig aan racisme en fascisme en is dus per definitie een racist en fascist!!

Groet
Alpha

woensdag 17 juni 2009

M-28 bijeenkomst en de lagere school Juan XXIII

Enige dagen geleden schreef ik over het toen geheime document de M'28. En de daaruit ontstane chavismo beweging die zichzelf de M-28 noemt.
Het is geen geheim meer dat deze groep bestaat en de ontmanteling wil van verschillende universiteiten. Ze willen hebben dat alle universiteiten de revolutie-leer gaan prediken en dus het communisme ala Cuba gaan geven. Op deze link van ABN is te lezen hoe de regering dit promoot.

Er is nu een bijeenkomst/demonstratie geweest en volgens de regeringsgezinde was dit een succes. Ze laten vol trots zien hoeveel studenten (lees M-28 beweging) dit steunen. Ze praten over tienduizenden studenten die de straat opgingen en hoe deze chavista beweging een voorstel overhandigde aan de NA (Nacional Asamblea) Nu kan je veel goochelen met foto's, maar vergelijk deze eens met de werkelijkheid.
Foto regering


Of deze "tienduizenden" op de foto. (klik op afbeelding voor vergroting)


Nu zijn er miljoenen studenten in Venezuela. Dit is niet vreemd in een land waar de bevolking meer jonge mensen telt dan oudere en de gemiddelde leeftijd wordt geschat op dertig plus.

Maar met dit regime zal de meerderheid wel het onderspit delven voor de minderheid.

Even in het kort de school Juan XXIII in Valencia. Comunidad Educativa del Juan XXIII

Een vriend van mij werkt daar op deze uitstekende school. En ik kreeg vorige week al wat vreemde berichten door over deze school dit na een uitzending van Maria Silva. Helaas door drukte niet in staat geweest om hierover te schrijven.

Het gaat over het schandalige optreden het regime. Dit naar aanleiding na een uitzending van La Hojilla (het Scheermes) van Mario Silva. De man scoort trouwens enorm hoog op de schaal van Nazisme.
Mario de Nazi, beschuldigde de middelbare school Juan XXIII in Valencia ervan de kinderen bang te maken voor de regering Chavez en dat ze zonder pardon bij hun ouders kunnen worden weggehaald door hetzelfde regime.
Zoals altijd maakt Mario de Nazi van alles een leugen en dikt het enorm hard aan.
Voor de begrijpelijke verstaander er was een onderwerp over de Peter Pan organisatie en over Cuba en Amerika. Er werd geen vergelijk getroffen met Chavez en zijn communisme.
Chavez heeft zelf bevolen dat er les gegeven moest worden Cuba en voor de volledigheid was Peter Pan ook een onderwerp.
Waarschijnlijk een chavista ouder heeft Mario ingelicht en is het balletje gaan rollen op deze privé school.

Een dag later na de uitzending van Mario de Nazi, was er een inval in de school door de GN.
Deze militaire politie heeft zich geposteerd in verschillende de klaslokalen. Vergeet niet dat er kinderen zijn op deze school van +/- 5 t/m +/- 15 jaar oud. En de militaire politie nam bezit van alle klaslokalen. De school was hermetisch afgesloten en de ouders konden niet eens hun kinderen ophalen. De kinderen zijn natuurlijk hevig geschrokken door zoveel buitensporig optreden van de politie.
Deze week krijgt de school de gehele week de chavista schoolinspectie op bezoek de militaire politie blijft aanwezig op de school en er komt een onderzoek naar wat er nu uiteindelijk is gezegd tijdens het lesuur.
Een mooier voorbeeld kan je niet krijgen in wat de toekomst is op de vrije school in Venezuela.
Er zitten allerlei voorbeelden in hoe het gaat worden, van doorklikken van een ouder, tot optreden van de regering. Het is dus niet vreemd dat ik nu al verzoeken krijg van Venezolanen om mail te sturen die beveiligd zijn met een encryptie.

Er zit overigens wel een kant aan die deze rode idioten niet op voorzien waren. De kinderen van
deze school zijn nu echt bang geworden van dit regime. Bravo, Bellisimo, rojo rojito ook deze kinderen worden ouder en steun zal je niet krijgen van ze.

De ouders hebben natuurlijk geprotesteerd en een aanklacht ingediend, tja of dat iets zal helpen.
Ook rijden de auto's nu rond in Valencia met het opschrift "CON MIS HIJOS NO TE METAS"
wat inhoud, knoei niet met onze kinderen.
En dat is het dus ook, ze knoeien met de vrije gedachtegang van onze kinderen, om ze te laten opgroeien met het communisme. En het vervolg is dus met de Universiteiten.groet
Alpha

Globovision overgeleverd aan de machtsmisbruik van Chavez

De boete die Globovision had is even verhoogt met wat rente over de boete heen. De rente is 4 miljoen BsF. Het is bijna een verdubbeling met de oorspronkelijke boete van ruim 5 miljoen BsF.
Nu moet Globovision dus een boete ophoesten van ruim 9 miljoen BsF.

Conatel met rojo Diosdado Cabello als directeur heeft een nieuw onderzoek gelast naar Globovision en Conatel samen met de Seniat ze kwamen tot de conclusie dat de eerste boete te laag was. Diosdado de man met miljoenen aan gemeenschapsgeld vergooiende ex burgemeester van Caracas heeft het op zich genomen om Globovision voor altijd het zwijgen op te leggen. De orders van Chavez waren voor hem duidelijk. En we kunnen dan wel aannemen dat Diosdado niet vervolgd gaat worden voor het verkwisten van gemeenschapsgelden voor zijn eigen privé bedrijven.

Er is nog meer aan de hand. Het respecterende advocaten kantoor TTPN (Tinoco, Travieso, Planchart & Núñez is the firm resulting from the merger of Tinoco, Travieso, Planchart, Erminy y Asociados, founded in 1914, with Núñez & Eiris, established in 1971, two law firms of long-standing and prestige in Venezuela.) is door de Seniat ook voor drie dagen gesloten.
Heel toevallig is er een advocate afkomstig van dit advocaten kantoor die Globovision bijstaat.

We kunnen nu ook lezen dat Perla Jaimes advocate van Zuloaga de eerste advocate is die is aangeklaagd voor het uitoefenen van haar functie. Haar wordt ten laste gelegd dat ze een misdaad heeft begaan in het belemmeren van het recht!!

Er is maar één conclusie en dat is dat Globovision uit de ether moet van Chavez.
Vermoedelijk ziet Chavez met lede ogen aan hoe de inzamelactie voor Globovision een gigantisch succes is. En zelfs de achterstandwijken in Caracas steunen volop de actie dus komt hij met andere maatregelen.

Het is een volledig misbruik maken van de macht die Chavez uitoefent en we kunnen gewoon zeggen dat dit staatsterrorisme is van de bovenste plank en geheel conform zijn status als dictator van Venezuela.

Groet
Alpha

maandag 15 juni 2009

Robolucion bonita

Het is enorm moeilijk om de rojo rojita in de wereld ervan te overtuigen dat het Chavismo van Venezuela een enorme destructie is van het land Venezuela. De criminaliteit en de financiële puinhoop die Chavez er van maakt dringt maar niet door bij de volgers van Chavez.
Chavez heeft ultra linkse volgers in de wereld zitten die maar wat graag deze revolutie willen verslaan in een verslag. Vele van deze gasten komen op uitnodiging van Chavez, zodat ze het mooie direct kunnen filmen en prachtige aantekeningen kunnen maken, zonder dat ze de werkelijkheid kennen.

Even terug in de tijd!
Op 9 october 2003 waren de onafhankelijke journalisten Ralph Niemeyer (Duitser) en Lucila Gallino (Argentijn) op bezoek bij Chavez in Miraflores, Caracas. Ze werden op zijn chavismo manier getrakteerd op al het moois wat Chavez in petto had. Er verscheen een artikel van deze twee communisten die het bewind van Chavez omschreven als geweldig, mooi en als zegen voor de mensheid.

Nu 15 juni 2009 kwamen dezelfde twee communisten wederom persoonlijk om in ogenschouw te nemen hoe de revolutie van Chavez opschiet. En of de progressie van het "Bolivarian proces" wel doorgaat zoals Chavez hun toen beloofd had. (Er zijn verschillende artikelen van R. Niemeyer verschenen hoe goed het wel niet is dat Chavez Venezuela veranderd, zonder dat de man in Venezuela is) Hij schrijft veel op zijn blog en schopt veel tegen het kapitalisme aan.
Dus vol verwachting komen deze twee dus aan op het vliegveld Maiquetia, Caracas en nemen vervolgens een taxi richting Caracas.

In de taxi hebben ze het er nog over dat ze gekomen zijn voor een reportage over de revolutie en waarschijnlijk waren ze onder de indruk van het nieuwe viaduct van La Guaira (de oude was ingestort wegens het gebrek aan onderhoud). De taxi chauffeur nam het woord en vertelde ze dat de auto achter hun zijn vrienden zaten en dat ze gewapend zijn.

Ze konden dus direct meegenieten van het Bolivariaanse chavismo proces, met als resutaat dat ze alles kwijt waren.
Ergens mochten ze nog van geluk spreken dat ze niet ergens gedumd zijn met wat revolutionaire kogels in hun lichaam.

Het is nooit leuk om beroofd te worden, maar bij deze twee kan ik er alleen maar zeggen welkom in Venezuela en geniet van "Robolucion Bonita" en de wijze waarop Chavez zijn revolutie gestalte geeft.

Ergens ben ik wel benieuwd wat ze nu zullen schrijven.
Of kunnen we gewoon aannemen dat dit "accidentje" door hun weggewuifd wordt als een incidentje wat iedereen kan overkomen. Zelfs in een land waar bijna 15.000 moorden gepleegd worden per jaar.


groet
Alpha

Ps een extraatje voor de Spaanstalige onder ons. Een docu wat gisteren hier op de TV was over Venezuela.
Datgene waar Nederland laat liggen waar Spanje wel rapporteert.

Viaje al chavismo

“Viaje al chavismo” es el título de la película informativa que contiene imágenes hasta ahora no difundidas en España sobre la represión del ejército. El documental se grabó en Caracas en el momento en el que parecía inminente la ocupación de Globovisión, la única cadena del país que continúa siendo crítica con la política de Chávez. Los responsables de la emisora explican las difíciles condiciones en las que llevan a cabo su trabajo: no es extraño que sus reporteros cubran las informaciones con chalecos antibalas. Se recogen las valoraciones de otros destacados analistas como el director del periódico Tal Cual, Teodoro Petkoff, de pasado stalinista y ahora muy crítico con el régimen. Aparecen responsables sindicales y líderes de la oposición. Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas, al que Chávez ha privado de competencias, es otro de los protagonistas de esta película informativa. Se muestran y analizan las condiciones sociales que han generado el Chavismo.

“No es fácil realizar un documental en Caracas, la que se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo “–explica Fernando de Haro, director de los Servicios Informativos de Popular TV-. La delincuencia común dificulta el trabajo, además hay una violencia política que lo complica. Temimos que la Guardia Nacional, directamente controlada por Hugo Chávez, no nos dejara sacar las cintas del país. Cuando nos interrogaron sobre qué habíamos grabado dijimos que habíamos hecho un reportaje sobre las playas de la zona. Los venezolanos que nos ayudaron a realizar el reportaje nos recomendaron que no hiciéramos algunas entrevistas, que a pesar de todo hicimos. Nos avisaron también que podíamos estar fichados. Ha merecido la pena hacer este documental: merece la pena poder contar cómo el chavismo limita las libertades, genera miedo y enfrenta al pueblo de Venezuela. Los espectadores pueden aprender cosas interesantes

zaterdag 13 juni 2009

Geheim regerings document, de M-28.

Volgens een geheim document die journalist Gustavo Méndez van El Universal liet zien, heeft de regering samen met een chavista groep plannen om 6 universiteiten over te nemen. De plannen werden gesmeed op 28 maart 2009. De chavista groep gaat nu door het leven met dezelfde naam als het document de "M-28."
De universiteiten die op de zwarte lijst staan zijn, UCV, Universidad de Carabobo, ULA, LUZ, la Universidad Simón Bolívar en la Lisandro Alvarado de Barquisimeto.

Ik hoor nu mensen denken van ja, "ik kan ook met een lijst komen en de chavista's zwart maken."
Totdat het niet zeker is dat de lijst bestaat, het zou prettig zijn als ik de lijst te zien zou krijgen, hou ik er toch rekening mee dat de lijst bestaat. Het is een afweging van feiten en gebeurtenissen in de tien jaar die Chavez met zijn chavista aanhang meedraagt, waardoor de M-28 aannemelijk genoeg klinkt.

Een heel beknopte uitleg waarom en foto's en video clips.

In het verleden hebben we genoeg demonstraties gezien die verstoord werden door politiefunctionarissen die zich te buiten gingen aan geweld op de campus van de universiteiten. (Niet vergeten dat elke universiteit een autonoom gebied is in Venezuela. Dat wil zeggen de politie mag er niet komen zonder toestemming.)

Ook hebben we kunnen zien dat "burgers" reden op politiemotoren met een wapen in de hand en begonnen te schieten op de demonstrerende studenten. Vele hebben nodeloos het leven gelaten door het optreden van het regime.
Ook kunnen we terugkijken op chavista's die hun mede landgenoten aanvielen die aan het demonstreren waren. Vaak met excessief geweld ging de rojo rojita te keer.
Zijn er ooit daders opgepakt ehh...... ja maar ook weer vrijgelaten, omdat er geen bewijs was.

Chavez is als de dood voor de studenten beweging en waarschuwt ze telkens weer, als er een demonstratie is tegen de regering. De studenten hebben er ook voor gezorgd dat Chavez in 2007 zijn macht niet kon uitbreiden en verloor voor de eerste keer een stemronde. Helaas is het hem wel gelukt op 15 februari 2009 en mag nu trots de naam dictator dragen.
En Chavez wil dat het lesprogramma meer en meer de leer van het communisme moet geven.
Tevens heeft Chavez de universiteiten 20% gekort in hun budget. De universiteiten konden al niet rondkomen en met de korting vallen vele lesuren uit. De universiteiten die demonstreerde tegen deze korting staan nu op de zwarte lijst.

Op 20 mei was er een grote demonstratie in Caracas, waar zowel studenten als burgers demonstreerde.
Op die dag werd er op de universiteit (UCV) 4 bussen in de fik gestoken door chavista's.
Tot op heden kan de politie niemand identificeren en heeft niemand opgepakt. Wel wordt er tot twee keer toe 's nachts bij de eigenaar van Globovision huiszoeking (met een grote politiemacht) gedaan voor een opgezette hamster. Ze wilde zekerheid hebben of er toch niet een trofee was die verboden was.
Nu een video clip gevolgd door wat foto's. Je hebt totaal geen kennis van de taal nodig om dit te begrijpen. De foto's spreken voor zichzelf en zijn snapshots uit de video's.
Een hele kleine uitleg: We zien een buschauffeur die verteld dat hij overvallen werd op de Campus door een man of 5 en die zwaar bewapend waren.
Ook zien we een PSUV student Alejandro Padron die weet te vertellen dat er geen chavista's aan hebben meegedaan en dat ze dit verafschuwen. Netjes en keurig gefilmd door de VTV, wat de zakkenwasser niet door heeft is dat zijn maat duidelijk herkend wordt als dader.
Mocht de video niet werken dan hoor ik het wel, youtube heeft deze beveiligd voor boven de 18 jaar. Dan vervang ik deze voor een werkend exemplaar.Ik begrijp dat het misschien te snel ging en hier een paar foto's die na het zien van de clip ineens heel duidelijk zijn. (klik op foto voor vergroting)
Een chavista groep die heel scheinheilig doet en rustig staat te kijken.


De schijn bedriegt.


Een andere chavista die niet schroomt om overal tevoorschijn te komen, we gaan nog steeds uit van de eerste foto.En op deze foto staan er nog een paar die "niets" gedaan hebben.


Een flinke tijd terug in de tijd werd deze foto gemaakt. Ik schat op zo'n 18 maanden geleden.
De clip komt.


Nu waren er laatst weer wat onlusten op de Campus en werd er een journalist van Globovision tegen de grond gewerkt en geslagen en geschopt. De clip geeft een bekend gezicht te zien. O..ja.... het zijn niet alleen de chavista mannen die gestoord praten of agressief reageren, de vrouwen hoor je boven alles uit met hun "DALE, DALE DALE" (sla hem, sla hem).Wanneer we de gebeurtenissen op een rij zetten met de recentelijke aanvallen van Chavista's, dan wordt de M-28 een stuk aannemelijker. Er komt een reden voor Chavez om de Universiteiten, laten we maar zeggen, te hervormen. De autonomie verdwijnt van de Campus en de hervorming met de leer van het Marxisme kan sterker worden gemaakt. En.....elk begin van onvrede bij de studenten kan direct de kop worden ingedrukt door ze te verwijderen van de universiteit.
Chavez zou dus in de toekomst niet meer zo bang te hoeven zijn voor een demonstratie van de studenten. De vrije mening en wederom een stukje mensenrechten wordt ontnomen.

Ook met de clips is het duidelijk dat VTV een schandalige vertoning maakt vol met leugens.
Zonder Globovision en de video opnames, die overigens gemaakt zijn door studenten, welke Globovision wel durft te laten zien weten we wat er gebeurd is.
Momenteel met de dreiging dat Globovision moet sluiten en het optreden van VTV kunnen we direct in zien hoe de nieuwsvoorziening in de toekomst eruit ziet. Geen waarheid meer en alles ten faveure van Chavez.


Groet
Alpha

donderdag 11 juni 2009

Zitten we straks zonder nieuws uit Venezuela?

Heel langzaam begint het er toch donker uit te zien voor Venezuela.
Minister van publieke werken en huizen voorziening tevens directeur van Conatel ( Comisión Nacional de Telecomunicacione) Diosdado Cabello heeft kenbaar gemaakt dat er een nieuwe wet komt om de ether te reguleren van media die de Venezolaanse wet overtreden.

Afgelopen zondag viel dictator Chavez al hard de media aan door te zeggen dat de minister en de voorzitters van het burgelijk gezag en de rechterlijke macht nu eindelijk maar eens maatregelen moeten nemen tegen het vergiftigen door de media van de Venezolaanse burgers.

Diosdado Cabello beloofde hierop direct met maatregelen te komen. En hij verklaarde dat het hem geen barst kan schelen wat de wereld er van denkt.

Volgens hem hebben de oligarch van de media ook een psychische stoornis. Sinds het alom bekend is geworden dat Chavez een vaste psychiater heeft, lijden nu ineens ook alle oppositie partijen en nu dus ook de media aan een psychische stoornis.

Diosdado Cabello heeft nu de wet klaar om de "ether" te zuiveren. Het moet nu goedgekeurd worden, maar dat is het probleem niet. Wetten worden ongezien goedgekeurd al druisen ze tegen de grondwet in.

Nu heeft Diosdado niet specifiek een naam genoemd van een zender, maar deze kunnen we zelf wel invullen.
Degene die dus via de kabel TV hebben ontvangen binnenkort geen Globovision meer en.... het zal ongetwijfeld verder gaan. Nu weet ik niet in hoeverre de techniek is om satelliet TV uit te bannen is, maar ik vermoed dat het ook mogelijk is. Dan is het ook het einde van CNN, Fox news en noem maar op in Venezuela.

Hoelang zal het nog duren voordat de vergiftigde media van het internet is verdwenen?
Ik vermoed dat dit de volgende stap zal zijn van dit regime.

We moeten niet vergeten dat de huidige directeur van Conatel, Diosdado Cabello is en van deze sociaal geflipte komt deze wet.

Het zal hem wel goed uitkomen want zelf ligt hij onder vuur voor verdwenen miljoenen aan gemeenschapsgeld die uitgegeven zijn aan zijn socialistische privé bedrijven. Zonder pers houd je het lekker stil zal ik maar zeggen.

groet
Alpha

dinsdag 9 juni 2009

We moeten stoppen met het consumeren van kapitalistisch voedsel, eet een eigen boon

Chavez in zijn laatste alo Presidente promoot op zijn eigen wijze de voedsel producten van Venezolaanse bodem.
Laten we niet vergeten dat Venezuela door enorme mismanagement momenteel 90% aan voedsel importeert.
"De Venezolaan moet de voorkeur gaan geven aan het voedsel wat wij produceren en we moeten af van het kapitalistische consumeren van buitenlands voedsel."

"We moeten onze eetgewoonte veranderen, waarom het meel en de tarwe gebruiken als deze vervangen kan worden door brood van Cassave". "Cassave is gezond en lekker."
En we hebben meer dan genoeg Cassave vervolgde Chavez alias de nieuwe eetgoeroe. Maar we weten niet hoe het smaakt, omdat we de voorkeur geven aan het andere brood.
Hij maakte het nog leuker om te zeggen er geen betere suiker op deze planeet was dan de Venezolaanse. En dat je naar de maan kon gaan of naar mars, maar dat je geen betere suiker kon vinden en hield een pak suiker omhoog geproduceerd in Venezuela, maar er is geen suiker in Venezuela voegde hij er aan toe.

Ook zouden de kinderen sneller leren praten, gezonder zijn, harder kunnen rennen en intelligenter als je ze cassava brood zou geven?

Ook zijn minister van agricultuur ( Elías Jaua) deed een aardige poging en zij dat de bonen van Venezuela enorm gezond zijn. Het zou helpen tegen reuma en de atleten zouden er enorm bij gebaat zijn als ze de bonen zouden eten. Hij somde ook nog even op wat er allemaal aan goede stoffen zaten in de soja boontjes.

En in zijn eigen reclame tijd sluit de man af met "Geef bonen maat, goede bonen, de bonen uit Venezuela!!!

Ik moet alleen maar lachen als ik de zeehonden zie klappen in hun rode hesje als Chavez stopt met zijn gebral.
De ware reden waarom Chavez dit zo brengt zal niet opkomen bij hun. Er is maar 1 reden en dat is dat het geld op is om te importeren. Er zijn allerlei maatregelen genomen om de dure dollar in het land te houden. De Cadivi brengt zo'n beetje iedere twee weken nieuwe regels naar buiten en met ieder nieuws weet de Venezolaan die handelt dat ze gekort worden met het kopen in het buitenland. De Cadivi zit gewoon op zwart zaad.

De soja bonen is ook wel te begrijpen. Nicaragua heeft wat problemen en kan het vlees niet exporteren vanwege de vele regeltjes en lak aan dollars. Dus allemaal aan de soja boon!

Er is ook nog nieuws dat er 55 Mercal punten gesloten zijn in Venezuela, omdat er niet genoeg voedsel is.

En dat de zwarte bonen met 53,8% gestegen zijn in 1 jaar. En de inflatie op het voedsel was in 2008 al ruim 40% en dit jaar komt er zo'n 40% bij als dit regime geluk heeft.

De burger moet dus eten wat voorradig is, zo kunnen we het wel stellen. Ze moeten massaal over op de bonen en cassave brood en moeten de verandering in smaak maar voor lief nemen. De empanada zal dus niet meer zoals vroeger smaken.
Hetzelfde is al gebeurd met de vele kaassoorten die Venezuela importeerde, momenteel is alleen de smaak en kraakloze witte kaas nog overal te koop. (mijn smaak papillen vinden de Venezolaanse kaas maar niets)

Maar zouden de familieleden van Chavez zich nu ook zorgen maken om het socialisme en gedragen deze zich ook zoals Chavez nu voorschrijft aan de Venezolaan. Geen kapitalistische uitspattingen zoals whisky drinken op het strand, zie een eerder artikel op het blog.
Of het uiterlijk vertoon van kapitalistische trekjes met dure artikelen.

We hebben wat foto's over de familie die zo een eigen denkwijze hebben over het "slechte van rijk zijn is." En een eerder artikel over de socislistische familie Chavez.

Klik voor vergroting op de afbeelding.

Buiten het eten om een aardig socialistisch horloge.


En wat te denken van dit horloge en ring ehhh...... verdient met een criminele chavista inslag? Het is de oom van H. Chavez


Ook zijn ze niet vies van een vakantie in Amerika, FloridaEn de bevolking mag zich niet te buiten gaan aan import voedsel en de Cadivi schroeft het kwantum aan dollars terug om te verteren in het buitenland. Denk niet dat het mogelijk is met 50 dollar per dag om zulke excursies te maken.


groet
Alpha

Verneder Chavez en demoraliseer het regime

Er is een actie op touw gezet om de tv zender Globovision te helpen met de torenhoge boete die ze opgelegd kregen van het regime van Venezuela.

Chavez kon zijn geluk niet op met deze boete en kon alleen maar uitbrengen, dat hij de instanties de hemel in prees met hun uiterst goede werk. Natuurlijk had de man die dag geen cocabladeren nodig met een mix van prozac. Hij ziet het einde al gloren voor Globovision en het is een pak van zijn hart dat zo'n grote tegenstander uitgeschakeld wordt. Alles is uit de kast gehaald door dit regime om met wat corruptie, dit er allemaal door te duwen.

De actie die nu loopt is dat 1 miljoen mensen een bedrag over maken van 5 BsFuerte.
Met dat bedrag is Globovision gered en staat Chavez gewoon voor lul. Wat zal de man pissig zijn als deze actie slaagt.

Julli mogen gerust weten dat ik direct via de familie (die mijn rekening daar onderhoudt) een tienvoudig bedrag heb laten storten op de rekening van Globovision BsF.75,--.
Ik wil graag zien dat Chavez met zijn bek vol tanden komt te staan. En dat het bij hem doordringt dat zijn corruptie het niet gaat winnen in Venezuela.

Misschien zijn er lezers die ook geld willen overmaken. Alsjeblieft doe het niet via een buitenlandse rekening, direct naar het rekening nummer wat op de afbeelding staat.
Laat de Venezolaanse staat niet verdienen aan je. Je krijgt op de zwarte markt bijna het drievoudige voor je euro +/- 7,5 Bsf. De officiele waarde is 1 euro voor 2.85 BsF
Vraag vrienden, familieleden met een buitenlandse rekening of ze de tegenwaarde op de zwarte markt willen overmaken van 2 euro. En jij stort dan 2 euro op hun rekening.
Iedereen is dan blij.
Wanneer je het toch wil overmaken via dat rekening nummer, als je geen vriend of familielid in Venezuela hebt en toch Globovision wilt steunen wordt het zeer op prijs gesteld.

Wanneer er suggesties zijn om het op een betere manier te doen wil ik dat graag horen.
Ik wil wel stellen dat ik mijn rekening nummer niet geef.

groet
Alpha

Ps stuur dit door naar je kennissen en laat ze weten van de actie.

zondag 7 juni 2009

Ruim 97% van de criminaliteit wordt niet opgelost in Venezuela

In feite kan dit een update zijn voor een vorig artikel over de moord van een jonge jongen op Isla Margarita. In ieder geval geeft dit bericht weer waarom er zoveel criminaliteit is.

Er zijn ontluisterende cijfers bekend gemaakt over de misdaad die wordt opgelost door de politie van Venezuela.

Schrik niet maar van de 100% aan criminele daden, wordt er maar 2.94% opgelost. Met andere woorden ruim 97% wordt niet opgelost.

Het is dus niet verwonderlijk dat de misdaad momenteel een sterk groeiende kankergezwel is. Mede door het onvermogen van deze regering en we kunnen gerust stellen dat deze gekweekt wordt door het chavismo.

De kans om gepakt te worden is zo giga klein dat je terecht kan spreken van dat misdaad loont.

Arme mensen die hopen dat de moordenaar van hun familielid wordt opgepakt!!

Wel heeft de regering genoeg mankracht en hulpmiddelen om de oppositie aan te pakken. Het is trouwens wel een heel apart socialistisch denken om je bevolking vrij en zonder bescherming van de rechterlijke macht over te hevelen aan de rechteloosheid van de criminelen.

Omdat het maar een klein bericht is staat deze hieronder gekopieerd.

Het is diep triest en meer dan genoeg om je de ogen uit je kop te schamen als regering zijnde.

Arrasa la injusticia: 97% de los delitos son impunesND (07/06/09-12:57pm).- Sólo 2,94% de los delitos que ocurren a diario en Venezuela son castigados, lo que representa una impunidad de 97,06%. Así lo denunció Delsa Solórzano en representanción de Un Nuevo Tiempo. El partido se basó en el informe anual que presentó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional hace algunas semanas.

Solórzano instó a la Fiscal a que cumpla con sus funciones o renuncie, pues Ortega debería “promover que los venezolanos gocemos de seguridad”. En su opinión, son “verdaderamente alarmantes” las cifras de impunidad que se evidencian en el informe anual de la Fiscalía.

La dirigente de UNT resaltó que en ese informe se lee que "la planificación estratégica fue una de las primeras acciones que se emprendió para precisar nuestras metas, contenidos en el 'Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013'". Comentó que eso es "bastante alarmante", pues ese plan es "completamente inconsticuional". Explicó que éste contiene la reforma que rechazaron los venezolanos el 2 de diciembre de 2007.

En opinión de Solórzano, es un "plan de carácter político", por lo cual la Fiscalía "se está declarando como una institución de carácter político". "Un Ministerio Público que en este momento, en lugar de estar dedicado a resolver este gravísimo problema que es la impunidad (...) está dedicado a cumplir una orden presidencial para atacar a los medios de comunicación social", señaló.
Con relación a la corrupción, destacó que en 2008 la Fiscalía tramitó 1.640 casos, de los cuales 1.284 quedaron sin acusación, lo que representa 78,29% de impunidad.

Por otra parte, comentó que los delitos que sí son castigados por la Fiscalía General de la República son los políticos, en lugar de dedicarse a "lo que aqueja a los venezolanos a diario".


Groet
Alpha

Nieuw horloge Chavez

Ik keek nog even of er nieuws was uit Venezuela, de soap alo Presidente is of aan de gang of al afgelopen en aangezien ik daar niet meer na kijk vanwege het hoge kotsgehalte, wacht ik op wat er geschreven wordt. Het spaart enorm veel tijd uit en in de tussenliggende tijd kan ik mijn tijd veel beter gebruiken.

We kennen allemaal wel de uitspraak van Chavez dat rijk zijn slecht is. Dit geld dus alleen voor de burger en niet voor dictator Chavez en zijn familie en mede ministers. Deze corrupte chavista's laten zich graag maatpakken aanmeten of komen met de duurste merken aan hun lichaam voorbij in de media.

Chavez is nu ook gespot met een nieuw horloge. Het is geen merk Hema of een baktroffee uit de winkel van sinkel. Ik vraag me alleen af of hij de tijd kan lezen. De volgende keer misschien toch beter als hij een wekker aanschaft met braille.

Groet
Alpha

"Belofte maakt schuld"

Zoals belooft een "licht" artikel over de pers in Nederland en over de regering over de rechten van de mens in Venezuela. Dit naar aanleiding van mijn artikel over Otto Gebauer en voor al die andere gevangenen in de gevangenis die om een politieke reden daar zitten en gemarteld worden. En hoe Chavez de vrije media het zwijgen wil opleggen.

Er is enorm veel info over de rechten van de mens te vinden, maar om het te rangschikken als leesbaar voer is een heel andere zaak. En eigenlijk is 1 dag achter de pc en surfend over het internet niet echt genoeg. (Tevens wil ik benadrukken dat ik het over Venezuela heb en dat zij de internationale voorwaarden hebben geaccepteerd en ondertekend.) Toch denk ik dat we kunnen zeggen dat de schrijvende pers, TV veel te weinig laat zien over de situatie in Venezuela. De regering van Nederland is een hele andere zaak en laten zien dat er veel wol is maar er wordt niet gebreid. Of er wordt op zijn ouderwets gewoon gezegd dat er niets bekend is. Ook bij de journalisten is dit veelal het geval.

laten we nu eerst eens de organisatie Mensenrechten nemen en beginnen met wat er in de reglementen staat over hoe een gevangene behandelt dient te worden en de "Basisbeginselen voor de Behandeling van Gevangenen (1990) zijn."
1. Alle gevangenen dienen met respect behandeld te worden vanwege hun inherente waardigheid en betekenis als mensen.
2. Geen discriminatie mag plaatsvinden op grond van ras, huidskleur, geslacht, taal, religie, politieke of andere opvattingen, nationale of sociale afkomst, bezit, geboorte of andere status.

Alleen al deze eerste twee regels worden met kracht geschonden door Venezuela en moet al voldoende zijn om daar kamervragen over te stellen.

Ik spaar daarom jullie de rest, het bestaat namelijk uit 95 documenten, Maar op deze website van Prisonlaw kan er alles over nagelezen worden. En natuurlijk kan en mag het vergeleken worden met Wikipedia. Ook het ministerie van buitenlandse zaken heeft een website over mensenrechtenverdragen.

Zijn er ooit wel eens kamervragen geweest over politieke gevangenen?
Wat wil het feit er zijn kamervragen gesteld op 23 september 2008, dit na een aanleiding van een artikel in de Telegraaf over het uitzetten van twee Human Right medewerkers uit Venezuela.
We hebben het kamervraagstuk document/KVR33685 en er wordt ook gevraagd of er politieke gevangenen, censuur of dat er sprake is van openlijk verbod in Venezuela. Ach..... het antwoord is duidelijk en bstaat uit drie letters "NEE". Op deze link naar het kamervraagstuk. En hier alle kamervraagstukken over Venezuela.

Het is eigenlijk niet vreemd dat de regering maar weinig doet over Chavez en Venezuela. We hebben een SP vertegenwoordiger in de persoon van Jan Marijnissen die Chavez bewonderd en hetzelfde NRC heeft een buitenlandjournalist Merijn de Waal en als je het archief ziet van deze journalist wordt je daar niet echt vrolijk van, van zijn 9 artikeltjes over Chavez en Venezuela in 2007. Ik zou er nog vrede mee kunnen hebben als deze buitenland correspondent zich iets meer verdiept had met wat er werkelijk was gebeurd. Vooral zijn schrijven dat Chavez het verlies goed had opgenomen op 2 december 2007 is al pijnlijk. Ach een klein Spaans lesje voor deze journalist, mierda is strond en dat vond Chavez van de overwinning van de oppositie en Chavez heeft half Miraflores verbouwd en unieke beeldjes vernietigd van...... jawel zijn Bolivar.

Ook de wakkere krant van Nederland gaat niet geheel vrijuit. Er verschijnt dan wel eens een artikel over Chavez en Venezuela, maar veel liever vullen ze de voorpagina met berichtjes over Jantje Smit. Vroeger werden deze soort kulverhaaltjes lekker in de Story gestopt en werd de krant gebruikt voor echt nieuws.
Misschien gaf onze minister president Dhr. Balkenende wel de aanzet om "Jantje" tot wereldnieuws te verheffen. Met een soort persconferentie waarin hij betreurd dat Jantje en Yolanda niet meer samen zijn.... snik snik.

Kijk hier naar de clip Balkenende


Nu is het gehalte van Balkenende leuk om rond een kerstboom te zitten en verder ook niets meer.
De lafheid van Balkenende om niet de 73 jarige monnik de Dali Lama te ontvangen vanwege de druk die China uitoefende spreekt eigenlijk voor zichzelf. In dit artikel geeft Balkenende toe dat hij niets toevoegd en dat roepen wij al jaren. Dezelfde Dali Lama die nu in Frankrijk tot ereburger van Parijs wordt verheven.

Hoe haaks staat het wel niet met de uitspraken van minister Verhagen op 16 maart 2007. Een korte zinsnede uit het artikel. Minister Verhagen (BZ) wil dat Nederland 'een steviger profiel zal aannemen' op het gebied van mensenrechten. Regeringen moeten niet 'timide' zijn in het aankaarten van schendingen van de mensenrechten, aldus Verhagen.

Hij heeft ook de uitspraak gedaan; "
'Mensenrechten gelden voor iedereen, altijd en overal.' Dat is het uitgangspunt van de mensenrechtenstrategie van minister Verhagen (BZ). En hier nog een artikel, geplukt uit "regering.nl van de rijksoverheid."


Nu zou je denken top!! Maar helaas het zijn woorden uitgebraakt 2 jaar geleden en waar kan je dat beter doen dan tijdens een een zitting van de mensenrechten in Geneve.

In het politieke dagboek van M. Verhagen kan niets gevonden worden over "politieke gevangenen in Venezuela".

We hebben nog een Wilders ook, we kunnen ook daar kort over zijn, die wil de eilanden aan Chavez overdoen of de eilandjes op E-Bay verkopen. Deze man weet ook niet echt hoe het er toe gaat in Venezuela. Misschien als we alle vrouwen daar een hoofddoekje op laten doen gaat hij misschien anders denken.

Ook de mensenrechten organisatie in Nederland gaat niet vrijuit. Er wordt veel beloofd en wat wordt er toch weinig gedaan. Er zijn veel onderafdelingen die allemaal veel praten en dure reisjes maken naar waar dan ook naar toe.
Ik pik er even eentje tussen uit (sorry Human.nl). Ik had ook een andere kunnen prikken.
Leuk weblog en een goede opening past precies in wat ik wil vertellen, namelijk "Nederland te traag in naleving Mensenrechten". Het artikel gaat over dat Nederland te traag is met het bekrachtigen van artikelen over mensenrechtverdragen.

Ik zou zeggen als je niet eens in je eigen tuin onkruid kan wieden, waarom dan naar Geneve gaan. Nu is de site van deze Aim for human rights ook wel iets apart. Er zit een zoekfunctie op en ik tikte daar het woord Venezuela in. Zowaar komen er artikelen uitrollen netjes genummerd 1 t/m nr. 9. Helaas betrof het allemaal hetzelfde artikel en over hoe Venezuela onder H. Chavez gedemocratiseerd is. Ik dacht even, ik ga het nog eens proberen. Nu kwamen er allerlei artikelen uitrollen over muziek en artikelen over hoe goed Chavez wel niet is dat hij zijn oliegeld besteed aan de armen. Een derde keer heb ik niet meer uitgeprobeerd.

Juist......... de naleving is niet alleen traag ook het leven gaat te snel voor ze. Wakker worden is het advies, de wereld veranderd!!! of gooi anders eens de bezem door dit logge gedoe heen. het geld kan daadwerkelijk worden besteed voor de rechten van de mens.

Ook komen er op de website van Mensenrechten.org linken tevoorschijn die verwijzen naar freedocumentaries.org die de in elkaar gedraaide en leugenachtige film van Chavez laten zien over 2002. Beter is het om deze documentaire te laten zien over deze film om de juiste gegevens te geven.
Kom op Human Rights, regering, dagbladen en andere onderafdelingen voor de mensenrechten die alles maar doorlinken, geef de mensen in Venezuela en dus vooral de gevangenen en de media het gevoel dat jullie er iets aan gaan doen.

En de regering moet maar eens kijken naar het spreekwoord "Belofte maakt Schuld"

Met deze woorden van Mahatma Gandhi sluit ik dit artikel.

"Even if you are a minority of one,
the truth is the truth."


Groet
Alpha

Blogarchief