Welkom bij Free Opinion Venezuela

De berichtgeving in de Nederlandse kranten over Venezuela is nogal erg mager en berust vaak niet op exacte gegevens. Free Opinion Venezuela wil hier iets aan veranderen door de recente ontwikkelingen te volgen in Venezuela. Dat Hugo Chavez en zijn regering er niet altijd goed van af komt ligt meer aan hun optreden, dan aan iets anders. "De comments worden gemodereerd"

La información sobre Venezuela en los periódicos holandeses es mediocre y no siempre está basada en hechos reales. Free Opinion Venezuela quiere hacer un cambio con respecto a esto siguiendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela. El hecho de que Hugo Chávez y su Gobierno se encuentren en una posición comprometedora se debe más que nada a sus acciones y no a otra razón. ''Los comentarios seran moderados previamente''.
Groet
Alpha

donderdag 13 augustus 2009

De nieuwe schoolwet van Venezuela "LOE" (Ley Orgánica de Educación)

De mogelijkheid is aanwezig dat er vandaag gestemd wordt over de nieuwe schoolwet. De Venezolaan spreekt over LOE (Ley Orgánica de Educación)
Er is veel te doen over deze nieuwe schoolwet en ik denk dat het heel terecht is.

Ik heb geprobeerd om de 54 nieuwe artikelen door te spitten, dit hield in ongeveer zo´n 150 pagina´s.
Het was echt geen doen om alles te lezen en ik denk ook niet dat als ik hier de 54 artikelen ga uitleggen dat er ook maar eentje is die tot het einde blijft lezen.
Ook moet ik eerlijk toegeven dat die ambtenaren taal me niet echt ligt en ik heb ook geen advocaten opleiding genoten. Het geschuif met komma´s en punten brengen me soms gewoon in verwarring.
Het doet me denken aan een waargebeurd feit over een executie in Amerika. Een gouverneur stuurde een telegram naar de gevangenis. Er stond op Executeer hem, niet wachten!!! Stond de komma verkeerd het moest zijn Executeer hem niet, wachten!!! Zo is het met die ambtenaren taal ook.

Tijdens het lezen viel het me op dat er vaak wordt door gewezen naar een ander artikel, of er wordt verwezen naar de algemene inhoud van de wet.
In principe zegt artikel 1 al direct genoeg hoe de wet in elkaar steekt.
Artikel 1. Deze wet beoogt de ontwikkeling van leidende beginselen, rechten, garanties en plichten van het onderwijs, waarbij wordt uitgegaan van de staat als een functie van maximale interesse en standvastig, in overeenstemming met de constitutionele beginselen en leiden door ethische waarden voor de humanisten sociale transformatie, evenals organisatorische en operationele bases die het onderwijs van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.
In het Spaans
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto desarrollar los principios rectores, derechos, garantías y deberes de la educación, la cual asume el Estado como función indeclinable y de máximo interés, de acuerdo a los principios constitucionales y orientada por valores éticos humanistas para la transformación social, así como las bases organizativas y de funcionamiento que conformen el Sistema Educativo de la República Bolivariana de Venezuela

Het zegt al direct dat wat er ook gebeurd je kind lessen krijgt in de ideologie van dictator Chavez.
Chavez heeft de Bolivariaanse revolutie uit de kast getrokken en ingevuld zoals hij denkt dat het hoort.
Ook zegt het eerste begin artikel dat de staat een maximale interesse heeft en standvastig is bij de lessen overeenkomstig de constitutie.
Nu is die constitutie al een paar honderd keer geschonden om deze aan te passen aan de eisen van Chavez. En wat er nog gaat volgen aan veranderingen.
We hebben in het verleden al genoeg geschreven over wetten die de mens in Venezuela monddood maakt. Het houdt dus in dat de kinderen opgroeien met een ideologie die het denken en praten uitsluit.
Vandaar dat er in de kranten ook stond de nieuwe schoolwet maakt robots van onze kinderen.

Alleen al met het begin van de wet gaat er al iets gruwelijk verkeerd. En er kan nog meer over gezegd worden, maar wie kan het beter beamen dan Chavez zelf. Hij zegt in de clip maar 1 zin en geeft antwoord op zijn eigen tekst en ratelt dan nog even verder door.
Chavez; ""Men zegt dat wij ideologiseren....... YESSSSSS !!!
Tja dan zijn we er snel uit met de nieuwe schoolwet.
Clip


Ook de privé scholen moeten eraan geloven en er is geen school in Venezuela die onder deze wet uitkan komen. Zodra een school niet deze communistische leer gaat geven dan is dat het einde van de privé school. Ze worden direct genationaliseerd en omgetoverd tot openbare school.
Er wordt in de nieuwe wet ook gespeculeerd dat iedere burger direct moet rapporteren als een school "anders" les gaat geven. Dit houdt in dat je al van kinderen een soort klikspaan maakt en jong geleerd is oud gedaan.

De universiteiten verliezen hun autonomie. Nu zijn de universiteiten autonoom en zelfs het territorium is een autonoom gebied. Het gaf de universiteit de gelegenheid om bescherming te bieden en iedereen, zelfs de politie te weigeren om de universiteit te betreden. Het word nu dus zo'n openbare leeszaal waar iedereen in en uit kan lopen en dat met de enorme criminaliteit. Het houdt ook in dat een of andere ambtenaar lessen kan bezoeken om tre kijken of er wel de juiste tekst wordt gebruikt. Alles wordt dus afgestemd op de nieuwe ideologie, naar de woorden van Chavez.

Artikel tien is ook al zo'n lekker iets. Met de nieuwe onconstitutionele wetten van Chavez zoals het sluiten van media, vanwege het feit dat ze iets brengen wat nadelig is voor het regime en dan neem je artikel tien.
Het is verboden om ideeën en doctrines te verspreiden die de nationale soevereiniteit en de beginselen en waarden die verankerd zijn in de Bolivariaanse wet aantasten. Het zijn wel de wetten van een dictator.
Eigenlijk gaat hetzelfde op als met artikel 1 En de gehele nieuwe schoolwet staat vol met deze dingen.

Ook komt de wet neer op het begluren en bespioneren van je buurman, vrienden en familie. zodra er iemand een "verkeerd" idee heeft ben je verplicht om dit aan te geven.
Het gaat veel verder dan alleen een nieuwe leerplicht.

Ik heb nu een paar dingen aangehaald en een wet moet kloppen. zodra er iets is wat tegen de vrijheid van meningsuiting is of er gewoon iets niet klopt mag zo'n wet er gewoon niet doorheen gedrukt worden.

Natuurlijk zijn de Chavista's dolblij met deze wet. Waarom?? Vertel het mij, ik weet het niet. Waarschijnlijk omdat ze de wet niet eens gelezen hebben of dat ze het niet begrijpen, of ze horen van het regime gewoon prachtige verhalen.
We hebben natuurlijk Chavez die met zijn populistisch gebral al jaren dit soort mensen weet de boeien.
Maar niet alleen Chavez bralt aardig ook zijn mensen om hem heen die echt wel uitgezocht zijn door Chavez.

We hebben een leuk voorbeeld in de vorm van een clip hoe Jacqueline Fariá kan vertellen dat de wet geweldig is voor het land. Ze zegt over de LOE (vrij vertaald) " De kinderen die op 16 september naar school komen zullen de nieuwe Chavez zijn"
Kijk dat noem ik nu HORROR de grootste nachtmerrie die je je maar kan voorstellen. De kinderen krijgen dus indoctrinatie lessen, een hersenspoeling, van het bewezen falende beleid van Chavez.
De Cubanizering wordt een voldongen feit met deze nieuwe wet.


Ik had me voorgenomen om het artikel kort te houden, dus maak ik er hier een end aan, maar ik zit nog vol met info en met wat ik kwijt wil. Misschien komt er wel een vervolg.
Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe wet een draak van een wet is en onze kinderen in Venezuela echt niet vooruit brengt. En ook het land Venezuela zal er later niet wel bij varen.

groet
Alpha

Blogarchief